Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – i co dalej?

Postępowanie upadłościowe w trybie konsumenckim można podzielić na 3 etapy. Pierwszy etap to złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Po pomyślnym przejściu przez pierwszy etap zakończony ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przez sąd, rozpoczyna się tzw. “właściwe” postępowanie upadłościowe. Pieczę nad postępowaniem zaczyna wówczas sprawować Syndyk. Przeprowadza on tzw. postępowanie wyjaśniające. Ustala przyczyny powstania niewypłacalności, określa możliwości finansowe upadłego, prognozuje polepszenie lub pogorszenie sytuacji majątkowej upadłego. Ponadto, zadaniem syndyka jest spieniężenie majątku upadłego. W toku postępowania upadły musi współpracować z syndykiem.

Postępowanie przed Syndykiem kończy się najczęściej wydaniem przez niego Projektu Planu Spłaty. W tym dokumencie, Syndyk proponuje Sądowi prowadzącemu postępowanie wydanie Planu Spłaty w określonym kształcie. Plan spłaty to pewnego rodzaju harmonogram regulujący zasady spłaty zadłużenia przez upadłego. W standardowej sytuacji jest on ustalany na okres 3 lat. Ustalenie przez Sąd Planu Spłaty stanowi moment zakończenia sądowego etapu upadłości. W tym momencie upadły odzyskuje kontrolę nad swoim majątkiem. Nie są już dłużej prowadzone wobec niego żadne zajęcia wynagrodzenia. W zasadzie jedynym obowiązkiem upadłego jest wówczas wykonywanie planu spłaty czyli dokonywanie comiesięcznych przelewów na rzecz wierzycieli. Po realizacji planu spłaty reszta niespłaconego w ramach postępowania upadłościowego zadłużenia zostaje umorzona. Po przeprowadzonym postępowaniu upadły staje się wolny od długów.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych kroków postępowania upadłościowego znajdziecie Państwo w innym naszym wpisie:

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu