Jaką część wynagrodzenia zabiera Syndyk?

Ogłaszając otwarcie postępowania upadłościowego sąd wyznacza dłużnikowi syndyka, a więc osobę prowadzącą z ramienia sądu postępowanie upadłościowe. Jednocześnie, wraz z otwarciem postępowania upadłościowego umorzeniu podlegają wszelkie egzekucje komornicze prowadzone wobec dłużnika. Od tego czasu, jeśli upadły posiada jakieś źródło przychodu, podlega ono zajęciu wyłącznie przez syndyka. To, jaka część wynagrodzenia zostanie zajęta przez syndyka zależy od źródła przychodu. Inaczej wygląda to w przypadku osoby będącej pracownikiem, a inaczej w przypadku emerytów czy rencistów. 

Syndyk zajmuje wynagrodzenie na zasadach takich samych jak komornik. W przypadku osób pracujących zasadą jest, iż syndyk zajmuje połowę wynagrodzenia. Upadłemu zawsze musi jednak pozostać co najmniej kwota odpowiadająca ustawowej płacy minimalnej. Kwota wynagrodzenia minimalnego jest więc zawsze wolna od zajęcia i pozostaje do dyspozycji upadłego. Inaczej wygląda to tylko w sytuacji, gdy na upadłym ciąży obowiązek alimentacyjny – wówczas syndyk zajmuje 60 % wynagrodzenia. Warto też dodać, iż takie same zasady dotyczą osób pracujących na umowie o pracę, jak i tych pracujących na umowie zlecenie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku emerytów i rencistów. W przypadku tej grupy osób zajęciu przez syndyka podlega 25% otrzymywanego świadczenia. Upadłemu zawsze zostać musi jednak kwota co najmniej 1191,33 zł.

Należy także pamiętać, iż w odróżnieniu od egzekucji komorniczej, w postępowaniu upadłościowym znaczenie ma także to, czy upadły ma na swoim utrzymaniu inne osoby (małżonka, dzieci). W takim przypadku wolna od zajęcia jest bowiem kwota 1164 zł – w przeliczeniu na każdego z członków rodziny. Przykładowo, jeśli więc upadły ma na swoim utrzymaniu żonę i dziecko, kwota wolna od zajęcia wynosić będzie 3492 zł.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie