Upadłość konsumencka
to nasza specjalność

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe stworzone dla osób fizycznych (konsumentów), które znalazły się w złej sytuacji finansowej. Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby. Choć proces jest trudny i wymaga wiedzy prawnej to finalnie pozwala na odzyskanie stabilności finansowej. Wiemy jak Ci pomóc! Oddłużenie możliwe jest bez względu na rodzaj zobowiązań/ długów (kredyty, pożyczki, chwilówki, leasing itd). Nasza kancelaria adwokatów i radców prawnych zapewnia profesjonalną i pełną pomoc prawną w procesie upadłości konsumenckiej. Pomożemy zgromadzić dokumenty, pozyskać informacje z banków, napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej a także będziemy reprezentować Cię w sądzie oraz w kontaktach z syndykiem.

Krzysztof Czyżewski
Adwokat,
Doradca Restrukturyzacyjny

Upadłość konsumencka
oddłużenie

Utrata pracy? Nagła choroba? Konieczność pomocy osobom bliskim? Niepowodzenie w biznesie? Spirala zadłużenia?

To tylko niektóre z przyczyn trudnej sytuacji finansowej naszych klientów, które uzasadniają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dobrze wiemy jak drobne zaległości mogą przerodzić się w znaczne długi, z których samodzielne wyjście jest w praktyce niemożliwe. Jeszcze do niedawna osoby z długami nierzadko skazane były na „dożywotnie” zmaganie się z windykacją czy komornikami. Od marca 2020 roku istnieje nowe rozwiązanie- “nowa upadłość konsumencka”. Pozwala ona na umorzenie wszelkich długów – bez względu na sposób ich powstania. Jest to nieistniejąca wcześniej szansa dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pozbyć się zadłużenia. Upadłość konsumencka to często jedyna szansa na powrót do normalnego życia.

Korzyści:

Skutki:

Kim jesteśmy?

Kancelaria Czyżewski Ostaszewski sp. k. to grupa profesjonalistów skupionych na pomocy osobom, które przestały radzić sobie ze swoim zadłużeniem (osoby zadłużone). Kancelaria od lat wspiera dłużników w procesach o ogłoszenie upadłości (w tym przede wszystkim upadłości konsumenckiej) oraz restrukturyzacyjnych – reprezentując ich w sądzie i kontaktach z syndykiem. W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni adwokaci oraz radcowie prawni oraz syndycy (doradca restrukturyzacyjny). Wiem jak przeprowadzić upadłość konsumencką w sposób sprawny, a co najważniejsze skuteczny. Pomogliśmy setkom klientów pozbyć się zadłużenia i rozpocząć nowy start bez starych zobowiązań. Poznaj swoją drogę ku życiu bez długów podczas bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą.

0 %
Wygranych spraw
0
Zadowolonych klientów

Klienci oceniają nas na 5!

Grzegorz Karpiński
Grzegorz Karpiński
Read More
Kancelaria Czyżewski & Ostaszewski to profesjonalny zespół prawników, który cechuje się wysokim poziomem kompetencji oraz zaangażowaniem w sprawy swoich klientów. Ich wszechstronne doświadczenie i dbałość o klienta sprawiają, że korzystanie z ich usług to gwarancja rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej. Polecam ich z pełnym zaufaniem każdemu, kto poszukuje profesjonalnej kancelarii adwokacko-radcowskiej.
Piotr Stochaj
Piotr Stochaj
Read More
Kancelaria Czyżewski & Ostaszewski to profesjonalne podejście do klienta, rzetelna obsługa, świetny kontakt, szybkie odpowiedzi na maila. Sprawa zakończona z korzystnym, oczekiwanym przeze mnie rezultatem. Chętnie zwrócę się ponownie w razie potrzeby. Polecam kancelarię ponieważ nie boją się trudnych spraw.
Rafał Bluszcz
Rafał Bluszcz
Read More
Z Panem Krzysztofem znamy się od kilku lat. Dzięki czemu wiem, że do swoich obowiązków podchodzi rzetelnie i metodycznie. Wiedza przekazana podczas konsultacji oraz proponowane strategia, prócz poziomu prawnego, uwzględniają także "miękkie" aspekty relacyjne. Co daje bardzo dobre połączenie.
Mateusz Senger
Mateusz Senger
Read More
Kancelaria, na której zdecydowanie można polegać. Wysoki poziom wiedzy, doświadczenie, super skuteczna reprezentacja przed Sądami. Dodatkowo uczciwe naliczają godziny. Polecam.
Tadeusz Bialkowski
Tadeusz Bialkowski
Read More
Serdecznie polecam kancelarię Czyżewski & Ostaszewski. Współpracujemy od kilkunastu lat z bardzo dobrymi wynikami. Zawsze jesteśmy zadowoleni i to zarówno w zakresie działaności gospodarczej jak i w dziedzinie prywatnego doradztwa.
Joanna Staśkiewicz
Joanna Staśkiewicz
Read More
Bardzo polecam tak zaangażowanych prawników. Współpraca z Panem Krzysztofem oraz Panem Maciejem przebiegła wzorowo i na najwyższym poziomie. Kwestie prawne przedstawiają w sposób rzetelny i zrozumiały. Polecam serdecznie.
Paula Wisniewska
Paula Wisniewska
Read More
Kancelaria spełniła nasze oczekiwania. Zawsze rzetelnie, na czas i z pożądanym wynikiem. Komunikacja i podejście do klienta na najwyższym poziomie. Szczerze rekomenduje.
Previous
Next

Umów się na
bezpłatną konsultację

Ile kosztuje
upadłość konsumencka?

Najczęściej zadawane pytania:

Upadłość konsumencka stanowi procedurę sądową stworzoną z myślą o osobach, które popadły w kłopoty finansowe i nie są w stanie samodzielnie spłacić swoich długów. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi wyjścia z jego trudnej sytuacji ekonomicznej. Osoby fizyczne, które nie prowadzą w momencie składania wniosku działalności gospodarczej, mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej, bez względu na przyczyny swojego zadłużenia. Nawet jeśli zadłużenie wynika z prowadzonej wcześniej działalności, nie jest to przeszkodą w korzystaniu z upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które rozpoczyna się od złożenia przez dłużnika stosownego wniosku do właściwego sądu – sądu upadłościowego. Obecne przepisy nie są zbyt rygorystyczne jeśli chodzi o przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wystarczy w zasadzie wykazać, że dłużnik ma zaległości w płatnościach przekraczające 3 miesiące i nie jest w stanie spłacić swoich długów. Efektem pomyślnego przejścia przez proces upadłości konsumenckiej jest umorzenie długów. Przed tym następuje jednak wykonanie planu spłaty, który polega na stopniowym uregulowaniu części zadłużenia. Plan spłaty jest dostosowany do możliwości finansowych dłużnika. Po jego zrealizowaniu, zazwyczaj po trzech latach, proces upadłościowy zostaje definitywnie zakończony, a reszta długów zostaje umorzona. Po zakończeniu upadłości konsumenckiej dłużnik otrzymuje szansę na nowy start – co prawda w upadłości spieniężony zostaje jego majątek, jednak staje się on wolny od długów.

Z upadłości konsumenckiej skorzystać może każda osoba fizyczna, która w momencie składania wniosku o upadłość konsumencką nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka przysługuje więc zarówno tzw. konsumentom – a więc osobom fizycznym nie prowadzącym nigdy działalności gospodarczej, jak również byłym firmom jednoosobowym (zarejestrowanym w ceidg) czy byłym wspólnikom spółek osobowych (spółka jawna, komandytowa, partnerska).  Dla możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej kluczowe jest wyłącznie to, aby w momencie aplikowania o upadłość konsumencką nie prowadzić ww. działalności. W ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie przeszkadza również fakt bycia wspólnikiem (udziałowcem) w spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością, czy też wykonywania funkcji członka bądź prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Najważniejszą korzyścią, jaką daje przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest oddłużenie – a więc umorzenie ciążących na osobie korzystającej z upadłości konsumenckiej zobowiązań. W ramach upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają niemal wszystkie rodzaje zobowiązań. Kluczowym jest jedynie, aby powstały one przed ogłoszeniem upadłości.  Oddłużenie obejmuje przy tym zarówno zobowiązania wobec firm i instytucji (m. in. należności z tytułu pożyczek bankowych, kredytów, chwilówek, opłaty za media), jak również osób prywatnych (m. in. pożyczki, opłaty za najem). Co więcej, umorzeniu podlegają również należności publicznoprawne – a więc w szczególności zobowiązania względem Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy zadłużenie powstało z powodu prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach upadłości konsumenckiej długi firmowe również mogą zostać umorzone. Byli przedsiębiorcy mogą w szczególności pozbyć się zadłużenia względem kontrahentów, usługodawców, banków czy organów podatkowych. Podsumowując więc, uzyskane w ramach upadłości konsumenckiej oddłużenie obejmuje niemal wszystkie rodzaje zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Ważnym jest więc, aby dłużnik dokładnie wskazał wszelkie ciążące na nim zobowiązania w treści wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przeznaczonym dla osób fizycznych, które nie radzą sobie ze spłatą swojego zadłużenia. Z tego też powodu jego koszty nie są wysokie. Co ważne, z postępowania upadłościowego skorzystać można nawet nie mając jakiegokolwiek majątku czy źródła przychodu. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu. Jest to pierwszy etap postępowania. Jeśli chodzi o jego koszt, to zaliczyć należy do niego przede wszystkim wynagrodzenie kancelarii (pełnomocnika). Sama opłata sądowa jest bowiem symboliczna i wynosi 30 zł.   Wysokość wynagrodzenia kancelarii zależna jest od wielu czynników takich jak stopień skomplikowania sprawy, ilość wierzycieli czy też kwota zadłużenia. W standardowych sprawach wynagrodzenie rozpoczyna się już od kwoty 3 tyś. zł.   Późniejsze wydatki nie obciążają już bezpośrednio upadłego. Po otwarciu postępowania upadłościowego sprawę przejmuje wyznaczony syndyk, którego zadaniem jest spieniężenie majątku upadłego oraz przygotowanie planu spłaty. Środki na ten cel pochodzą z zajętego wynagrodzenia upadłego, bądź też ze sprzedaży jego majątku. Jeśli zaś upadły nie ma majątku, pieniądze wykładane są przez państwo. W takiej sytuacji upadły zwraca koszty postępowania ratalnie, w ramach ustalonego planu spłaty.

Upadłość konsumencką ogłosić może także osoba nieposiadającego żadnego majątku, czy też nieposiadająca nawet jakiegokolwiek źródła dochodu. Tyczy się to także osób, których długi wynikają z działalności gospodarczej – a więc byłych przedsiębiorców. Brak majątku nie stoi na przeszkodzie do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Wręcz przeciwnie, postępowanie upadłościowe osób nieposiadających majątku jest zwykle przeprowadzane znacznie sprawniej i szybciej, aniżeli dłużników nim dysponujących. Syndyk nie musi bowiem zajmować się jego likwidacją (spieniężeniem), co bywa czasochłonne zwłaszcza w przypadku posiadania przez dłużnika nieruchomości. Można też powiedzieć, iż upadłość konsumencka najbardziej opłata się właśnie osobom bez majątku. Ich długi zostaną bowiem umorzone, a nie utracą oni żadnych aktywów. 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym rozpoczynanym z inicjatywy dłużnika. Aby rozpocząć procedurę upadłości konsumenckiej należy więc złożyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego – w trybie tzw. konsumenckim. Obecnie, wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się internetowo, poprzez dedykowaną ku temu platformę Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wniosek rozpatrywany jest przez sąd upadłościowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. W treści wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy podać szereg informacji dotyczących sytuacji osobistej i finansowej wnioskującego, a także szczegółowo opisać przyczyny trudnej sytuacji finansowej.  Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać sporządzony i złożony osobiście przez dłużnika, jak również przez profesjonalnego pełnomocnika – kancelarię prawną. Należy jednak pamiętać, iż wniosek o ogłoszenie upadłości jest dokumentem, który rozpoczyna całą procedurę upadłościową i wywiera znaczny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Z tego też powodu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. 

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi z zakresu upadłości konsumenckiej. Wybór zależy od osobistych preferencji klienta, jak również posiadanego budżetu. Nie mnie jednak warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii.

  • Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, czy osoba z którą nawiązujemy współpracę posiada uprawnienia adwokata bądź radcy prawnego – a więc czy jest profesjonalnym pełnomocnikiem. Tylko profesjonalny pełnomocnik posiada bowiem uprawnienia do reprezentowania swoich klientów przed sądem i składania w ich imieniu pism procesowych. Wiele podmiotów nieprofesjonalnych ogłasza się obecnie oferując sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na tym kończy się jednak ich udział w sprawie – o czym niestety często „zapominają” poinformować klienta. Złożenie wniosku w sądzie jak i dalsze prowadzenie sprawy – w tym udział w rozprawie sądowej – obciąża już samego klienta, który nie może liczyć w tym zakresie na jakiekolwiek wsparcie. Profesjonalny pełnomocnik będzie zaś mógł nie tylko złożyć (na podstawie pełnomocnictwa) wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, lecz także reprezentować klienta w dalszym postępowaniu upadłościowym. Wsparcie w kontaktach z syndykiem czy reprezentacja na rozprawie przed sądem upadłościowym często jest kluczowa dla finalnego wyniku sprawy, a więc uzyskania oddłużenia.  
  • Kolejna kwestią jest skorzystanie z kancelarii oferującej indywidualne podejście do sprawy. Sytuacja każdej osoby zmagającej się z kłopotami finansowymi jest nieco inna. Warto więc skorzystać z usług kancelarii, która w pierwszej kolejności przeprowadzi konsultację, przeanalizuje Twoją sprawę i na tej podstawie oceni, czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie korzystna. Należy więc unikać tych podmiotów, które nakłaniają do zawarcia umowy bez jakiegokolwiek zgłębienia sprawy tj. zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Twojej sytuacji.
  • Najlepszym rozwiązaniem jest zaś skorzystanie z kancelarii posiadającej wiedzę i doświadczenie z zakresu upadłości konsumenckiej. Swoistą gwarancją tego, jest nawiązanie współpracy z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego – a więc pełniącą funkcje syndyka w postępowaniach upadłościowych. Dzięki wykonywaniu funkcji syndyka w innych sprawach, taka osoba posiada z reguły duże doświadczenie, które pozwala przeprowadzić upadłość konsumencką w sposób optymalny dla dłużnika.

Osoby prowadzące jednoosobową firmę na podstawie wpisu do CEIDG posiadają status przedsiębiorcy. Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy wykonującego wciąż działalność gospodarczą przebiega więc w sposób taki sam jak upadłość wielkich spółek. W przypadku więc złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez jednoosobowego przedsiębiorcę, sąd w pierwszej kolejności bada, czy przedsiębiorca ten posiada majątek wystarczający do pokrycia kosztów postępowania. Nie dość więc, że znacząco przedłuża to postępowanie, to istnieje jeszcze ryzyko odmowy upadłości. Dla wielu firm jednoosobowych upadłość gospodarcza nie jest więc opłacalna. W praktyce znacznie lepszym rozwiązaniem dla firm jednoosobowych, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań może być skorzystanie z upadłości konsumenckiej. Wymogiem jest jednak, aby przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką zamknąć działalność oraz złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG. Co ważne, upadłość konsumencka pozwala umorzyć również te długi, które wiążą się z działalnością gospodarczą. Podsumowując więc, upadłość konsumencka jest rozwiązaniem także dla jednoosobowych firm. Aby skorzystać jako jednoosobowa firma z upadłości konsumenckiej należy jednak w pierwszej kolejności zamknąć działalność.

Wiele osób zmagających się z trudną sytuacją finansową decyduje się wyjechać za granicę. Często pozwala to bowiem podjąć znacznie lepiej płatną pracę, a  dodatkowo unikać egzekucji. Osoby takie nierzadko chciałyby jednak uregulować swoją sytuację w kraju. Warto wiedzieć, iż sama praca za granicą nie stoi na przeszkodzie skorzystania z upadłości konsumenckiej w Polsce. Aby jednak skutecznie przeprowadzić w takiej sytuacji upadłość konsumencką, należy już na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości należycie wykazać swój związek z Polską. W przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony. Istnieje co najmniej kilka okoliczności warunkujących możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w Polsce – pomimo pracy za granicą. Jest nią chociażby posiadania na terenie Polski majątku – np. udziału w nieruchomości. Inną okolicznością może być fakt, iż dłużnik posiada w Polsce rodzinę, do której często wraca i to w Polsce znajduje się jego centrum życiowe. Podsumowując więc, sama praca za granicą nie sprawia jeszcze, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce jest niemożliwe. Z pewnością jednak każda taka sytuacja wymaga indywidualnej analizy przez specjalistę.

Dłużnik chcący skorzystać z upadłości konsumenckiej musi wykazać, iż popadł w stan niewypłacalności. Przyjmuje się przy tym, iż z niewypłacalnością mamy do czynienia w sytuacji, gdy zaległości w płatnościach dłużnika przekraczają 3 miesiące (np. dłużnik od 3 miesięcy nie płaci rat kredytu). Można więc stwierdzić, iż podstawową przyczyną upadłości zawsze jest niewypłacalność dłużnika – czyli utrata zdolności do regulowania swych zobowiązań. Co ważne, dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest ważne to, jakie były przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Sąd rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie bada więc, co wywołało kłopoty finansowe dłużnika. Doświadczenie wskazuje, iż przyczyny upadłości różnią się w każdym indywidualnym przypadku. Najczęstszymi przyczynami upadłości konsumenckiej w praktyce są jednak czynniki takie jak brak pracy, zdarzenia losowe, stan zdrowia, sytuacja rodzinna czy też uzależnienia. Bardzo częstą przyczyną upadłości konsumenckiej jest także prowadzenie działalności gospodarczej, która w pewnym momencie zaczęła przynosić straty. Długi z działalności również kwalifikują do upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać, iż przyczyny upadłości konsumenckiej są badane przez syndyka i mają znaczenie na końcowej fazie postępowania upadłościowego – przy ustalaniu planu spłaty. Przed podjęciem decyzji warto więc skorzystać z porady profesjonalisty posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Jednym z głównych celów upadłości konsumenckiej  jest oddłużenie, a więc umorzenie zobowiązań, które nie zostaną zaspokojone w trakcie postępowania. Na umorzenie zobowiązań mogą liczyć dłużnicy będący osobami fizycznymi – w tym byli przedsiębiorcy. Co ważne, upadłość konsumencka pozwala na umorzenie długów w każdej wysokości – nawet tych opiewających na kwoty milionów złotych.   Do oddłużenia dochodzi na końcu upadłości konsumenckiej, po prawidłowym wykonaniu przez dłużnika planu spłaty. Po ogłoszeniu upadłości Syndyk musi przeprowadzić likwidację całego majątku dłużnika wchodzącego do masy upadłości. Następnie sąd wydaje postanowienie o ustaleniu dla dłużnika planu spłaty, w którym określa przede wszystkim to w jakich ratach i przez jaki czas dłużnik będzie jeszcze musiał spłacać wierzycieli. Czas ten wynosi standardowo 36 miesięcy. Wysokość miesięcznej raty zależy od sytuacji majątkowej, rodzinnej czy zdrowotnej dłużnika. Po prawidłowym wykonaniu przez Dłużnika całego orzeczonego planu spłaty Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty oraz umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. Oddłużenie jest więc pewnego rodzaju nagrodą, przysługującą po prawidłowym wykonywaniu nałożonych przez sąd obowiązków wynikających z planu spłaty.

Upadłość konsumencką można podzielić na 3 etapy. Pierwszy etap to złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po pomyślnym przejściu przez pierwszy etap zakończony ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przez sąd, rozpoczyna się tzw. “właściwe” postępowanie upadłościowe. Pieczę nad postępowaniem zaczyna wówczas sprawować Syndyk. Przeprowadza on tzw. postępowanie wyjaśniające. Ustala przyczyny powstania niewypłacalności, określa możliwości finansowe upadłego, prognozuje polepszenie lub pogorszenie sytuacji majątkowej upadłego. Ponadto, zadaniem syndyka jest spieniężenie majątku upadłego. W toku postępowania upadły musi współpracować z syndykiem. Postępowanie przed Syndykiem kończy się najczęściej wydaniem przez niego Projektu Planu Spłaty. W tym dokumencie, Syndyk proponuje Sądowi prowadzącemu postępowanie wydanie Planu Spłaty w określonym kształcie. Plan spłaty to pewnego rodzaju harmonogram regulujący zasady spłaty zadłużenia przez upadłego. W standardowej sytuacji jest on ustalany na okres 3 lat. Ustalenie przez Sąd Planu Spłaty stanowi moment zakończenia sądowego etapu upadłości. W tym momencie upadły odzyskuje kontrolę nad swoim majątkiem. Nie są już dłużej prowadzone wobec niego żadne zajęcia wynagrodzenia. W zasadzie jedynym obowiązkiem upadłego jest wówczas wykonywanie planu spłaty czyli dokonywanie comiesięcznych przelewów na rzecz wierzycieli. Po realizacji planu spłaty reszta niespłaconego w ramach postępowania upadłościowego zadłużenia zostaje umorzona. Po przeprowadzonym postępowaniu upadły staje się wolny od długów.   Szczegółowe informacje na temat kolejnych kroków postępowania upadłościowego znajdziecie Państwo w innym naszym wpisie: https://www.cno-legal.pl/upadlosc-konsumencka-krok-po-kroku/.

Pierwsze korzyści zaczynają się już po rozpoczęciu procedury upadłości konsumenckiej – a więc po otwarciu przez sąd postępowania. Wówczas to umorzeniu podlegają wszystkie prowadzone wobec dłużnika postępowania egzekucyjne. Ponadto, z mocy prawa zatrzymaniu ulega naliczanie odsetek od zadłużenia. Co prawda na tym etapie postępowania część wynagrodzenia dłużnika jest jeszcze zajmowana przez syndyka, jednak dłużnik nie musi już dłużej znosić niedogodności związanych z przymusową windykacją ze strony wierzycieli.  Najważniejsze efekty postępowania upadłościowego przynosi jednak kolejny etap – a więc ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest w standardowej sytuacji na okres 36 miesięcy. Przez ten okres dłużnik spłaca ratalnie część swego zadłużenia. Raty dostosowane są zaś do możliwości zarobkowych oraz potrzeb dłużnika. Praktyka pokazuje, iż w ramach planu spłaty dłużnicy spłacają zwykle ok. 5-20% swego zadłużenia. Po wykonaniu planu spłaty cała reszta zadłużenia zostaje zaś umorzona. Dłużnik zyskuje więc pełne oddłużenie, bez względu na wysokość ciążących na nim zobowiązań.   Podsumowując więc, w standardowej sytuacji po przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej dłużnik zaczyna z “czysta kartą” – wprawdzie traci cały swój majątek, jednak jest też wolny od zadłużenia. 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, w którym prócz samego dłużnika udział biorą także syndyk, a niekiedy też wierzyciele. Czas trwania całego postępowania uzależniony jest więc od całego szeregu czynników, takich jak stopień skomplikowania danej sprawy czy też po prostu tempa pracy i aktywności sądu oraz pozostałych uczestników postępowania. Na podstawie posiadanego doświadczenia można jednak wskazać orientacyjny czas trwania poszczególnych etapów upadłości konsumenckiej. Samo ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej, a więc rozpoczęcie postępowania upadłościowego, wymaga przygotowania i złożenia do sądu stosownego wniosku. Przygotowanie wniosku zajmuje zwykle ok. 2-3 tygodni od momentu przekazania kancelarii wszystkich wymaganych dokumentów oraz informacji. Niestety znacznie dłużej trwa rozpatrzenie złożonego wniosku przez sąd. Aktualny czas oczekiwania na ogłoszenie upadłości wynosi więc nawet od 3 do 6 miesięcy. Po ogłoszeniu upadłości wyznaczony w sprawie syndyk likwiduje majątek upadłego, ustala wierzycieli oraz przygotowuje plan spłaty. Czas trwania tego etapu zależy więc od tego, czy upadły posiada majątek bądź też czy wystąpią w sprawie inne nieprzewidziane okoliczności. W najprostszych sytuacjach etap ten może więc trwać ok. 3 miesiące, jednak w szczególnie skomplikowanych może urosnąć nawet do 2-3 lat. Podsumowując więc, w standardowych sytuacjach proces upadłości konsumenckiej, począwszy od złożenia wniosku aż do ustalenia przez sąd planu spłaty trwa około 1 roku. Czas ten może ulec jednak znacznemu wydłużeniu, jeśli w sprawie pojawią się do wykonania dodatkowe czynności.

W chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej, syndyk prowadzący postępowanie zyskuję kompetencję do zarządzania majątkiem upadłego, który od teraz tworzy masę upadłości. Zadaniem syndyka jest sprzedać wszystko, co wchodzi w skład masy upadłości. Zaliczają się do niej wszelkie nieruchomości, ruchomości, akcje w spółkach czy udziały.  Po ogłoszeniu upadłości syndyk zajmuje również wynagrodzenie upadłego – w części przewyższającej ustawową płacę minimalną. Uzyskane w ten sposób środki wykorzystane są na pokrycie kosztów postępowania oraz przekazywane na poczet częściowej spłaty wierzycieli.   Syndyk jednak nie podejmie się zajęcia rzeczy osobistych oraz niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Należą do nich przedmioty takie jak meble, wyposażenie domowe, rzeczy osobiste, ubrania, podstawowy sprzęt rtv i agd. Zgodnie z obowiązującą ustawą, nie podlegają zajęciu również wszelkie świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot, świadczenia pomocy społecznej, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz same alimenty – a także świadczenie 800+. 

Upadłość konsumencką ogłosić może także dłużnik, który posiada tylko jednego wierzyciela. Nie ma przy tym znaczenia jakiego rodzaju jest to wierzyciel. Przykładowo, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgłosić może więc dłużnik, który posiada zadłużenie z tytułu pożyczek wyłącznie w jednym banku. Tyczy się to także osób, których długi wynikają z działalności gospodarczej – a więc byłych przedsiębiorców. Takie osoba może uzyskać oddłużenie, nawet jeśli zalegają wyłącznie jednemu kontrahentowi, czy też ich zaległości wynikają tylko ze zobowiązań wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Upadłość konsumencka Poznań

Oddłużenie dla osób fizycznych i byłych przedsiębiorców. Upadłość konsumencka to rozwiązanie także dla byłych przedsiębiorców. Długi z działalności gospodarczej również mogą zostać umorzone.

Upadłość konsumencka wszczynana jest na wniosek dłużnika. Już na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości warto, aby dłużnik skorzystał z profesjonalnej obsługi prawnej. Nasza kancelaria od lat prowadzi sprawy upadłościowe. Co ważne, prawnicy działający w naszej kancelarii posiadają również uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego – a więc występują w sprawach upadłościowych w charakterze syndyków. Dzięki temu wiemy w jaki sposób poprowadzić postępowanie upadłościowe tak, aby zakończyło się możliwie szybko, a dłużnik uzyskał korzystny plan spłaty. Dłużnik zainteresowany upadłością konsumencką może skorzystać z darmowej konsultacji w naszej kancelarii, podczas której zapoznamy się z Państwa sytuacją oraz przedstawimy plan działania. Konsultacje przeprowadzamy w naszej kancelarii, której siedziba znajduje się w Poznaniu, bądź też w formie zdalnej – rozmowa telefoniczna, spotkanie online. Wybór należy do klienta. Nasza kancelaria pomaga klientom na terenie całej Polski.

Upadłość konsumencka - na czym polega?

Upadłość konsumencka to szczególne postępowanie sądowe, mające na celu uregulowanie sytuacji niewypłacalnych dłużników, którzy są osobami fizycznymi, czyli tzw. konsumentami. Głównym zadaniem tego procesu jest umożliwienie im spłaty swoich zobowiązań wobec wierzycieli oraz powrót do normalnego życia – bez długów. Jedną z kluczowych zalet upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia się, co oznacza umorzenie zobowiązań, które nie zostały spłacone w ramach tego postępowania. Po zakończeniu procesu upadłościowego dłużnik staje się wolny od zadłużenia. Upadłość konsumencka stanowi narzędzie umożliwiające dłużnikom rozpoczęcie nowego życia bez obciążenia długami. Po zakończeniu procesu upadłościowego dłużnik zaczyna „od nowa” – pozbawiony majątku, ale również wolny od zobowiązań. W wielu przypadkach, upadłość konsumencka staje się jedynym skutecznym środkiem wyjścia z długów i uniknięcia egzekucji komorniczej.

Upadłość konsumencka - koszty

Niezwykle istotnym aspektem upadłości konsumenckiej są jego relatywnie niski koszt, co sprawia, że jest dostępny nawet dla tych, którzy nie posiadają żadnego majątku czy regularnego źródła dochodów. Rozpoczęcie postępowania upadłościowego wymaga złożenia stosownego wniosku do sądu, co stanowi pierwszy krok w procesie. Warto zauważyć, że koszty tego etapu obejmują głównie wynagrodzenie dla kancelarii, a opłata sądowa jest jedynie symbolicznym wydatkiem wynoszącym 30 zł. Po ogłoszeniu upadłości, sprawę przejmuje wyznaczony syndyk, który ma za zadanie zrealizować spieniężenie majątku dłużnika oraz przygotować plan spłaty. Koszty działania syndyka oraz jego wynagrodzenie są pokrywane przez upadłego. Środki na ten cel pochodzą z zajętego wynagrodzenia lub ze sprzedaży majątku dłużnika. W przypadku braku majątku, państwo przejmuje koszty, a upadły spłaca je ratalnie zgodnie z ustalonym planem spłaty. Podsumowując, skorzystanie z upadłości konsumenckiej wymaga jedynie pozyskania środków na pokrycie kosztów kancelarii, jeżeli dłużnik decyduje się skorzystać z pomocy profesjonalisty. Wysokość tego wynagrodzenia zależy od różnych czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy, liczba wierzycieli czy kwota zadłużenia. W prostych przypadkach wynagrodzenie zaczyna się od kwoty 3 tysięcy złotych.

Upadłość osoby fizycznej

Tak zwana upadłość konsumencka to szczególny tryb postępowania upadłościowego przeznaczony dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dużą zaletą tego postępowania jest to, że dłużnik może w nim liczyć na oddłużenie, to znaczy umorzenie wszystkich zobowiązań, które nie zostaną zaspokojone w trakcie postępowania upadłościowego. Dodatkowo ten tryb postępowania jest też względnie tani, szybki oraz wiąże się z niewielkimi wymaganiami formalnymi. Z tego też względu cieszy się on obecnie szczególną popularnością. Procedura upadłości konsumenckiej stanowi postępowanie sądowe, które inicjuje złożenie przez dłużnika stosownego wniosku do właściwego sądu. Współczesne przepisy nie nakładają rygorystycznych wymagań na składającego wniosek. Wystarczy wykazać, że obecnie nie ma się zdolności do spłacania swoich zobowiązań, aby móc wszcząć postępowanie upadłościowe.

Upadłość przedsiębiorcy

Do niedawna upadłość konsumencka była dostępna wyłącznie dla  osób, których problemy finansowe nie wynikały z prowadzenia działalności gospodarczej, lecz miały podłoże w życiu prywatnym. Jednoosobowi przedsiębiorcy byli zobligowani korzystać z tradycyjnego trybu upadłościowego, który jest bardziej wymagający, a uzyskanie oddłużenia w jego ramach jest znacznie trudniejsze, często wręcz niemożliwe. W odpowiedzi na to, ograniczenia w dostępie do upadłości konsumenckiej dla jednoosobowych przedsiębiorców stopniowo ulegały złagodzeniu. Obecnie nie istnieją przeszkody, aby byli przedsiębiorcy ogłaszali upadłość w tym trybie. Jedynym warunkiem jest zakończenie działalności gospodarczej i jej wyrejestrowanie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). W rezultacie, już następnego dnia po zamknięciu działalności można złożyć wniosek o upadłość konsumencką, co kończy się uzyskaniem oddłużenia, nawet jeśli długi były związane z wcześniejszą działalnością gospodarczą.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego zadaniem jest pomoc osobom nieradzącym sobie ze spłatą zadłużenia. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne, a także byli przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka ma na celu całkowite oddłużenie upadłego. W ramach postępowania upadłościowego majątek dłużnika zostaje sprzedany. Dłużnik spłaca także ratalnie część swego zadłużenia – na podstawie ustalonego planu spłaty. Wysokość rat ustalana jest w taki sposób, aby dłużnik był w stanie im podołać. Po przeprowadzonym postępowaniu upadły pozostaje wolny od zadłużenia.

Które długi są umarzane?

Osobiste:
Kredyty hipoteczne
Kredyty gotówkowe
Chwilówki
Opłaty za media i czynsz
Mandaty
Opłaty sądowe i egzekucyjne

Firmowe:
Kredyty obrotowe
Kredyty gotówkowe
ZUS
Urząd Skarbowy
Zobowiązania wobec kontrahentów
Zobowiązania wobec usługodawców

Etapy upadłości konsumenckiej

Etap 1

Konsultacja z klientem
Analiza sytuacji finansowej
Złożenie wniosku do sądu

Ogłoszenie upadłości

 

Etap 2
Umorzenie egzekucji komorniczych
Syndyk zajmuje wynagrodzenie
Syndyk sprzedaje majątek

Ustalenie planu spłaty

 

Etap 3

Koniec udziału syndyka
Uchylane jest zajęcie wynagrodzenia
Realizacja planu spłaty

Zakończenie postępowania

Korzyści:
Zakończenie działań egzekucyjnych
Dostosowanie spłaty
Oddłużenie

Skutki:
Spieniężenie majątku
Nadzór Syndyka
Realizacja planu spłaty

Dowiedz się więcej

Co wyróżnia kancelarię Czyżewski Ostaszewski sp.k.?

Każda kancelaria prawna ma swoje zasady działania, które w pewien sposób wyróżniają ją na tle innych. To, co wyróżnia kancelarię adwokacko-radcowską Czyżewski Ostaszewski sp.k. to w szczególności:

1. szczerość oraz otwartość w rozmowach z osobami w trudnej sytuacji finansowej w trakcie wstępnych konsultacji. Ogłosić upadłość jest relatywnie prosto. Ogłosić upadłość dobrze i na tym skorzystać jest trudno. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem złożonym i długotrwałym. W pierwszej kolejności trzeba zawsze rozważyć czy takie postępowanie będzie nam się po prostu opłacało. W szczególności jeżeli posiadamy majątek lub mamy wysokie dochody odpowiedź nie jest już taka oczywista. Musimy mieć też na uwadze fakt, że syndyk będzie weryfikował działania jakie podejmowaliśmy przed ogłoszeniem upadłości. Zostajemy wzięci “pod lupę”, co wiąże się z określonymi zagrożeniami. Do upadłości trzeba się po prostu dobrze przygotować. Warto to zrobić ze specjalistami którzy mają doświadczenie właśnie w tym obszarze. Dzięki naszym wstępnym konsultacją nasi Klienci mogą podjąć świadomą i rozważną decyzję w tym zakresie.

2. doświadczeni członkowie zespołu upadłościowego Obecnie prawnicy naszej kancelarii prowadzą kilkaset spraw upadłościowych, w tym także w roli syndyków i nadzorców sądowych. Dzięki dużemu zaangażowaniu w tym obszarze dokładnie znamy praktykę Sądów upadłościowych, podejście syndyków a także nowinki w przepisach prawa.

3. satysfakcja i zadowolenie klienta jest naszym najważniejszym celem. W naszej kancelarii budowanie indywidualnej więzi z klientem rozpoczyna się już na etapie wstępnych konsultacji. W jej trakcie staramy się przekazać klientom, na czym polega upadłość, jakie są szanse na jej skuteczne przeprowadzenie, jakie koszty wiążą się z ogłoszeniem upadłości oraz ile trwa całe postępowanie. Następnie w trakcie postępowania staramy się dbać o należyte poinformowanie klientów o tym, jak będzie przebiegał cały proces, jakie czynności są podejmowane przez naszych prawników oraz jakie czynności podejmuje syndyk. Jeśli nasz klient ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to zawsze może zadzwonić lub napisać do jednego z naszych prawników, który z chęcią udzieli mu odpowiedzi. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci nie czują się osamotnieni w procesie i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc.

4. indywidualna relacja z prawnikiem – postępowanie upadłościowe jest postępowaniem długotrwałym i zawiłym, w naszej Kancelarii masz gwarancję, że będziesz współpracować z osobami które będą znały dobrze Twoją sprawę i które się w nią angażują. To co nas motywuje do pracy to widok naszych klientów, którzy poprawiają swoją sytuację życiową i wychodzą z często bardzo dużych problemów.

Mam długi wynikające z niepłacenia alimentów i prowadzona jest wobec mnie egzekucja komornicza. Z tego co czytałem długi alimentacyjne nie są umarzane. Czy upadłość konsumencka w moim przypadku ma sens?

Tak. Pomimo tego, że długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu, to sytuacja osoby która ma zadłużenie z tytułu alimentów może ulec znacznej poprawie.  Korzyści jakie płyną z ogłoszenia upadłości dotyczące dłużników alimentacyjnych to w szczególności:

  • umorzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów 
  • regulowanie bieżących alimentów przez syndyka z kwot pobranych do masy upadłości z wynagrodzenia upadłego
  • spłata zaległych alimentów w ramach planu podziału w pierwszej kategorii zaspokajania

Zwrócić należy uwagę, iż alimenty – pomimo tego że nie są umarzane – podlegają zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym analogicznie do pozostałych wierzytelności. Jeśli  w  trakcie postępowania upadłościowego w masie upadłości zgromadzone zostaną środki np. ze sprzedaży samochodu, to właśnie zaległe alimenty będę w pierwszej kolejności zaspokajane (po zaspokojeniu wynagrodzenia syndyka) w ramach planu podziału. 

Zaległe alimenty spłacane są także w ramach ustalonego planu spłaty. Różnica pomiędzy alimentami a innymi zobowiązaniami jest taka, że część która nie zostanie zaspokojona w ramach planu podziału i planu spłaty nie jest na końcu postępowania umarzana. W tej części wierzyciel może prowadzić postępowanie egzekucyjne już w trakcie planu spłaty.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeżeli nie mam żadnego majątku

Tak. Brak majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W praktyce sytuacja osób nie posiadających majątku jest o tyle lepsza, że postępowanie będzie trwało krócej. Oczywiście nie oznacza to, że osoba zamierzająca ogłosić upadłość powinna pozbyć się majątku przed jej ogłoszeniem. Pozbywanie się majątku przed ogłoszeniem upadłości stanowi przesłankę do odmowy ustalenia planu spłaty spłaty. W praktyce oznacza to brak oddłużenia osoby upadłej.

Ile trwa upadłość konsumencka?

W uproszczeniu upadłość konsumencka składa się z 3 – ech etapów:

  1. Od momenty złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości przez Sąd – w zależności od Sądu będzie to okres od 1 do 6 m-cy
  2. Od dnia ogłoszenia upadłości do dnia uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty lub umorzeniu zobowiązań – od 6 miesięcy do 2 lat – długość trwania tego etapu zależna jest w głównej mierze od tego czy upadły posiadał majątek cz nie i co się na ten majątek składało. W tym czasie ustanowiony jest syndyk i to on działa w imieniu i na rzecz upadłego. 
  3. W trakcie realizacji planu spłaty – od 1 roku do 7 lat – w tym okresie upadły zobowiązany jest regulować ustalone raty i składać coroczne sprawozdanie. Jest to okres w którym nie ma już ograniczeń które są nakładane w drugim etapie

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Koszt prowadzenie Twojej sprawy zostanie przedstawiony Ci po wstępnej bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą ds. upadłości. Staramy się aby nasze wynagrodzenie było dostosowane do możliwości naszych klientów. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.