Umów się na konsultację z naszym specjalistą

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ, A MY DO CIEBIE ODDWONIMY

Jak to działa?

Skontaktuj się z nami (+48) 577 807 469

Przeprowadzimy bezpłatną konsultacje

Przenalizujemy twoją sytuację

Rozpoczniemy proces upadłości

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego zadaniem jest pomoc osobom nieradzącym sobie ze spłatą zadłużenia. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne, a także byli przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka ma na celu całkowite oddłużenie upadłego. W ramach postępowania upadłościowego majątek dłużnika zostaje sprzedany. Dłużnik spłaca także ratalnie część swego zadłużenia – na podstawie ustalonego planu spłaty. Wysokość rat ustalana jest w taki sposób, aby dłużnik był w stanie im podołać. Po przeprowadzonym postępowaniu upadły pozostaje wolny od zadłużenia.

Likwidacja majątku

Całkowite oddłużenie

Które długi są umarzane?

Osobiste:

Firmowe:

Etapy upadłości konsumenckiej

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Korzyści:

Skutki:

Dowiedz się więcej

Co wyróżnia kancelarię Czyżewski Ostaszewski sp.k.?

Każda kancelaria prawna ma swoje zasady działania, które w pewien sposób wyróżniają ją na tle innych. To, co wyróżnia kancelarię adwokacko-radcowską Czyżewski Ostaszewski sp.k. to w szczególności:

1. szczerość oraz otwartość w rozmowach z osobami w trudnej sytuacji finansowej w trakcie wstępnych konsultacji. Ogłosić upadłość jest relatywnie prosto. Ogłosić upadłość dobrze i na tym skorzystać jest trudno. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem złożonym i długotrwałym. W pierwszej kolejności trzeba zawsze rozważyć czy takie postępowanie będzie nam się po prostu opłacało. W szczególności jeżeli posiadamy majątek lub mamy wysokie dochody odpowiedź nie jest już taka oczywista. Musimy mieć też na uwadze fakt, że syndyk będzie weryfikował działania jakie podejmowaliśmy przed ogłoszeniem upadłości. Zostajemy wzięci “pod lupę”, co wiąże się z określonymi zagrożeniami. Do upadłości trzeba się po prostu dobrze przygotować. Warto to zrobić ze specjalistami którzy mają doświadczenie właśnie w tym obszarze. Dzięki naszym wstępnym konsultacją nasi Klienci mogą podjąć świadomą i rozważną decyzję w tym zakresie.

2. doświadczeni członkowie zespołu upadłościowego Obecnie prawnicy naszej kancelarii prowadzą kilkaset spraw upadłościowych, w tym także w roli syndyków i nadzorców sądowych. Dzięki dużemu zaangażowaniu w tym obszarze dokładnie znamy praktykę Sądów upadłościowych, podejście syndyków a także nowinki w przepisach prawa.

3. satysfakcja i zadowolenie klienta jest naszym najważniejszym celem. W naszej kancelarii budowanie indywidualnej więzi z klientem rozpoczyna się już na etapie wstępnych konsultacji. W jej trakcie staramy się przekazać klientom, na czym polega upadłość, jakie są szanse na jej skuteczne przeprowadzenie, jakie koszty wiążą się z ogłoszeniem upadłości oraz ile trwa całe postępowanie. Następnie w trakcie postępowania staramy się dbać o należyte poinformowanie klientów o tym, jak będzie przebiegał cały proces, jakie czynności są podejmowane przez naszych prawników oraz jakie czynności podejmuje syndyk. Jeśli nasz klient ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to zawsze może zadzwonić lub napisać do jednego z naszych prawników, który z chęcią udzieli mu odpowiedzi. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci nie czują się osamotnieni w procesie i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc.

4. indywidualna relacja z prawnikiem – postępowanie upadłościowe jest postępowaniem długotrwałym i zawiłym, w naszej Kancelarii masz gwarancję, że będziesz współpracować z osobami które będą znały dobrze Twoją sprawę i które się w nią angażują. To co nas motywuje do pracy to widok naszych klientów, którzy poprawiają swoją sytuację życiową i wychodzą z często bardzo dużych problemów.

Mam długi wynikające z niepłacenia alimentów i prowadzona jest wobec mnie egzekucja komornicza. Z tego co czytałem długi alimentacyjne nie są umarzane. Czy upadłość konsumencka w moim przypadku ma sens?

Tak. Pomimo tego, że długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu, to sytuacja osoby która ma zadłużenie z tytułu alimentów może ulec znacznej poprawie.  Korzyści jakie płyną z ogłoszenia upadłości dotyczące dłużników alimentacyjnych to w szczególności:

  • umorzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów 
  • regulowanie bieżących alimentów przez syndyka z kwot pobranych do masy upadłości z wynagrodzenia upadłego
  • spłata zaległych alimentów w ramach planu podziału w pierwszej kategorii zaspokajania

Zwrócić należy uwagę, iż alimenty – pomimo tego że nie są umarzane – podlegają zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym analogicznie do pozostałych wierzytelności. Jeśli  w  trakcie postępowania upadłościowego w masie upadłości zgromadzone zostaną środki np. ze sprzedaży samochodu, to właśnie zaległe alimenty będę w pierwszej kolejności zaspokajane (po zaspokojeniu wynagrodzenia syndyka) w ramach planu podziału. 

Zaległe alimenty spłacane są także w ramach ustalonego planu spłaty. Różnica pomiędzy alimentami a innymi zobowiązaniami jest taka, że część która nie zostanie zaspokojona w ramach planu podziału i planu spłaty nie jest na końcu postępowania umarzana. W tej części wierzyciel może prowadzić postępowanie egzekucyjne już w trakcie planu spłaty.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeżeli nie mam żadnego majątku

Tak. Brak majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W praktyce sytuacja osób nie posiadających majątku jest o tyle lepsza, że postępowanie będzie trwało krócej. Oczywiście nie oznacza to, że osoba zamierzająca ogłosić upadłość powinna pozbyć się majątku przed jej ogłoszeniem. Pozbywanie się majątku przed ogłoszeniem upadłości stanowi przesłankę do odmowy ustalenia planu spłaty spłaty. W praktyce oznacza to brak oddłużenia osoby upadłej.

Ile trwa upadłość konsumencka?

W uproszczeniu upadłość konsumencka składa się z 3 – ech etapów:

  1. Od momenty złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości przez Sąd – w zależności od Sądu będzie to okres od 1 do 6 m-cy
  2. Od dnia ogłoszenia upadłości do dnia uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty lub umorzeniu zobowiązań – od 6 miesięcy do 2 lat – długość trwania tego etapu zależna jest w głównej mierze od tego czy upadły posiadał majątek cz nie i co się na ten majątek składało. W tym czasie ustanowiony jest syndyk i to on działa w imieniu i na rzecz upadłego. 
  3. W trakcie realizacji planu spłaty – od 1 roku do 7 lat – w tym okresie upadły zobowiązany jest regulować ustalone raty i składać coroczne sprawozdanie. Jest to okres w którym nie ma już ograniczeń które są nakładane w drugim etapie

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Koszt prowadzenie Twojej sprawy zostanie przedstawiony Ci po wstępnej bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą ds. upadłości. Staramy się aby nasze wynagrodzenie było dostosowane do możliwości naszych klientów. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.