Kiedy dochodzi do umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym?

Jednym z głównych celów postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych jest ich oddłużenie, a więc umorzenie zobowiązań, które nie zostaną zaspokojone w trakcie postępowania. Na umorzenie zobowiązań mogą przy tym liczyć tylko dłużnicy będący osobami fizycznymi. W odniesieniu do innych podmiotów, a więc przede wszystkim spółek, prawo nie przewiduje takiej możliwości.

Do oddłużenia dochodzi na samym końcu postępowania, dopiero po prawidłowym wykonaniu przez dłużnika planu spłaty. Najpierw więc Syndyk musi przeprowadzić likwidację całego majątku dłużnika wchodzącego do masy upadłości. Następnie sąd wydaje postanowienie o ustaleniu dla dłużnika planu spłaty, w którym określa przede wszystkim to w jakich ratach i przez jaki czas dłużnik będzie jeszcze musiał spłacać wierzycieli. Czas ten wynosi maksymalnie 84 miesiące zaś wysokość miesięcznej raty zależy od sytuacji majątkowej, rodzinnej czy zdrowotnej dłużnika. Dłużnik musi zdawać corocznie raport z realizacji tego obowiązku. Dopiero po prawidłowym wykonaniu przez Dłużnika całego orzeczonego planu spłaty Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty oraz umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. 

Oddłużenie jest więc pewnego rodzaju nagrodą, na którą dłużnik musi zasłużyć swoim postępowaniem a w szczególności prawidłowym wykonywaniem nałożonych przez sąd obowiązków. Nie chodzi jednak tylko o zachowanie dłużnika w trakcie samego postępowania upadłościowego.. Syndyk i Sąd mają również obowiązek ustalić powody, dla których dłużnik w ogóle stał się niewypłacalny. Jeżeli okaże się na przykład, że dłużnik wyzbywał się majątku albo w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, celowo doprowadzając do swojej niewypłacalności to jego zobowiązania nie zostaną umorzone.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu