Czy w ramach upadłości konsumenckiej mogę stracić mieszkanie?

W toku postępowania upadłościowego do głównych zadań syndyka należy spieniężenie majątku upadłego. Mieszkanie czy dom rodziny należący do dłużnika,  także wchodzi do masy upadłości. Nieruchomości podlegają więc sprzedaży, z której uzyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli. Ustawodawca zapewnił jednak pewną ochronę upadłym w postaci wydzielenia pewnej  kwoty ze spieniężenia własności. Jej wysokość odpowiada przeciętnemu czynszowi jaki należy ponieść za wynajem lokalu w niedalekiej odległości od miejsca obecnego zamieszkania. Sąd wydziela środki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 24 miesiące. Wysokość przyznanej kwoty jest zależna od kilku czynników. Składa na nią:

– liczba osób zamieszkująca na nieruchomości

– możliwości finansowe upadłego oraz jego rodziny 

– opinia syndyka

– kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości

– inne potrzeby mieszkaniowe

Kwotę zasądzoną przez sąd wypłaca się jednorazowo, po opuszczeniu obecnie zajmowanej nieruchomości. Odmowa wydania zamieszkiwanego budynku może prowadzić do umorzenia postępowania bez ustalenia planu spłaty.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu