Co zabierze Syndyk po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W chwili ogłoszenia upadłości, syndyk prowadzący postępowanie zyskuję kompetencję do zarządzania majątkiem upadłego. Może więc on sprzedaż wszystko, co wchodzi w skład masy upadłości. Zaliczają się do niej wszelkie nieruchomości, ruchomości, akcje w spółkach czy udziały. Wszystko co prezentuję wartość ekonomiczną może pójść pod przysłowiowy ,, młotek’’, jeżeli nie należy do rzeczy wyłączonych z zajęcia. Na uwagę zasługuję również fakt, że syndyk masy upadłości w zależności od wysokości zarobków upadłego, może zająć część jego wynagrodzenia. Zostanie one wykorzystane na pokrycie kosztów postępowania oraz przekazane na poczet częściowej spłaty wierzycieli.  

Syndyk jednak nie podejmie się zajęcia rzeczy osobistych oraz niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Należą do nich przedmioty takie jak: kuchenka, lodówka czy pralka. Wątpliwości oraz kontrowersję budzą natomiast takie przedmioty jak telefon czy laptop. Z jednej strony uważa się, że zaliczają się one do rzeczy osobistych, ale kluczowa pozostaje jednak ich wartość. Ważnym jest więc, aby nie były to najwyższe modele elektroniki, które byłoby można wymienić na tańsze, zapewniające analogiczną możliwość z ich korzystania i pracy z nimi. Zgodnie z obowiązującą ustawą, nie podlegają zajęciu również wszelkie świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot, świadczenia pomocy społecznej, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz same alimenty. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu