Czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak zwana upadłość konsumencka to szczególny tryb postępowania upadłościowego przeznaczony dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dużą zaletą tego postępowania jest to, że dłużnik może w nim liczyć na oddłużenie, to znaczy umorzenie wszystkich zobowiązań, które nie zostaną zaspokojone w trakcie postępowania upadłościowego. Dodatkowo ten tryb postępowania jest też szybszy, tańszy i wiąże się z mniejszymi wymaganiami formalnymi. Z tego też względu cieszy się on obecnie szczególną popularnością.

Do niedawna upadłość konsumencka zarezerwowana była jedynie dla typowych konsumentów, czyli osób, których problemy finansowe nie wynikały z prowadzonej działalności gospodarczej lecz powstały w życiu prywatnym. Jednoosobowi przedsiębiorcy mogli korzystać tylko z klasycznego trybu upadłości, który jest znacznie bardziej wymagający i znacznie trudniej jest uzyskać oddłużenie. W wielu przypadkach okazywało się to wręcz niemożliwe. 

W związku z tym ograniczenia w dostępie do trybu upadłości konsumenckiej dla byłych jednoosobowych przedsiębiorców były stopniowo łagodzone. Obecnie nie ma przeszkód, aby upadłość w tym trybie ogłaszali również byli przedsiębiorcy. Jedynym warunkiem jest to, że przed złożeniem wniosku powinni zakończyć działalność gospodarczą i wyrejestrować ją z CEiDG. W takim przypadku już kolejnego dnia bez żadnych przeszkód można złożyć wniosek o upadłość konsumencką, a w końcowym efekcie uzyskać oddłużenie, nawet jeżeli długi wynikały z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie