Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Aplikant adwokacki lub radcowski - Poznań

I. Kogo szukamy?

 • aplikant I, II lub III rok aplikacji
 • Osoba potrafiąca pracować w zespole, samodzielna, otwarta na nowe wyzwania, lubiąca się uczyć.

II. Obowiązki

 • Wsparcie adwokatów w realizacji bieżących zadań i projektów
 • Samodzielna obsługa podmiotów gospodarczych
 • Samodzielna obsługa postępowań sądowych

III. Wymagania

 • zainteresowanie szeroko rozumianym prawem gospodarczym
 • wola podnoszenia swoich kwalifikacji, odpowiedzialność i sumienność

IV. Mile widziane

 • znajomość prawa medycznego, nowych technologii, autorskiego, nieruchomości, spółek, upadłościowego
 • biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

IV. Oferta

 • konkurencyjne wynagrodzenie (podstawa i premia)
 • ciekawą i rozwijająca prace w oparciu o stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach
 • stała opieka merytoryczna adwokata
 • możliwość wyboru preferowanego obszaru realizowanych zadań i rozwoju zawodowego w określonej specjalizacji
 • możliwość zatrudnienia po aplikacji
 • możliwość objęcia patronatem
 • możliwość prowadzenia własnego bloga internetowego lub współpraca przy prowadzeniu istniejących blogów
 • możliwość współuczestnictwa w tworzeniu książek i publikacji

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (treść poniżej), na adres: 📩 kariera@cno-legal.pl.

Prosimy o zamieszczenie jednej z poniższych zgód w dokumentach aplikacyjnych:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej
(wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak konieczne w celu uwzględnienia kandydatury w bieżącej rekrutacji):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie przekraczającym zakres wskazany w przepisach prawa pracy przez spółkę Czyżewski Nowojski Ostaszewski Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000753592 e-mail: kancelaria@cno-legal.pl jako administratora danych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej
(wyrażenie zgody jest dobrowolne i umożliwia uwzględnienie kandydatury także w późniejszych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Czyżewski Nowojski Ostaszewski Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000753592 e-mail: kancelaria@cno-legal.pl, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych uzyskiwanych w związku z rekrutacją jest spółka Czyżewski Nowojski Ostaszewski Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Młyńska 5a/13, 61-729 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000753592 e-mail: kancelaria@cno-legal.pl (dalej: Administrator).
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane wynikające z przepisów prawa pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. b RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO)  Może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momenci e bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z wycofaniem kandydatury i spowoduje usunięcie danych przez Administratora. Może Pan/Pani także wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych przez Administratora także w przyszłych rekrutacjach, co jest dobrowolne.
 
Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w szczególności w postaci: obsługi rozwiązań IT, obsługi usług HR i innym zaufanym podmiotom. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potr zeby kolejnych procesów rekrutacji w okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 
Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.