Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest szczególnym rodzajem postępowania sądowego. Jej zadaniem jest uregulowanie kwestii tego, w jaki sposób niewypłacalni dłużnicy będący osobami fizycznymi (konsumentami) mają spłacić swoich wierzycieli oraz powrócić do normalnego życia bez długów. Największą zaletą upadłości konsumenckiej jest fakt, iż pozwala ona na oddłużenie, a więc umorzenie zobowiązań niespłaconych w ramach upadłości. Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego upadły jest wolny od zadłużenia.

Upadłość konsumencka przyznawana jest przez sąd na wniosek dłużnika. Aby ją uzyskać należy wykazać, iż nie jest się w stanie spłacić swoich zobowiązań. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka. Zadaniem syndyka jest spieniężyć majątek upadłego, a także ustalić przyczyny jego kłopotów finansowych. Postępowanie upadłościowe wieńczy rozprawa, po której sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty reguluje to w jaki sposób (w jakich kwotach i przez jak długo) upadły będzie spłacał wierzycieli. Standardowo plan spłaty przyznawany jest na okres 3 lat. Wysokość spłat jest zaś dostosowana do możliwości upadłego. Po jego realizacji reszta niespłaconych długów jest umarzana.

Podsumowując więc, upadłość konsumencka jest postępowaniem służącym dłużnikom rozpocząć życie bez długów. Po przeprowadzonej upadłości dłużnik rozpoczyna z “czystą kartą” – bez majątku, ale także bez długów. Upadłość konsumencka bardzo często bywa jedynym sposobem wyjścia z długów i pozbycia się komornika.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu