Upadłość jednoosobowej firmy

Największą zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość uzyskania oddłużenia, a więc umorzenia długów niespłaconych w ramach postępowania. Jednocześnie, upadłość konsumencka to uproszczony tryb postępowania upadłościowego. Jest on znacznie szybszy i tańszy aniżeli upadłość gospodarcza (przedsiębiorstwa). 

Osoby prowadzące jednoosobową firmę na podstawie wpisu do CEIDG posiadają status przedsiębiorcy. Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy wykonującego wciąż działalność gospodarczą przebiega więc w sposób taki sam jak upadłość wielkich spółek. W przypadku więc złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez jednoosobowego przedsiębiorcę, sąd w pierwszej kolejności bada, czy przedsiębiorca ten posiada majątek wystarczający do pokrycia kosztów postępowania. Nie dość więc, że znacząco przedłuża to postępowanie, to istnieje jeszcze ryzyko odmowy upadłości. Dla wielu firm jednoosobowych upadłość gospodarcza nie jest więc opłacalna.

W praktyce znacznie lepszym rozwiązaniem dla firm jednoosobowych, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań może być skorzystanie z upadłości konsumenckiej. Wymogiem jest jednak, aby przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką zamknąć działalność oraz złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG. Co ważne, upadłość konsumencka pozwala umorzyć również te długi, które wiążą się z działalnością gospodarczą. Podsumowując więc, upadłość konsumencka jest rozwiązaniem także dla jednoosobowych firm. Aby skorzystać jako jednoosobowa firma z upadłości konsumenckiej należy jednak w pierwszej kolejności zamknąć działalność.  

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu