Konsultacja – upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka służy umożliwieniu osobom zmagającym się z kłopotami finansowymi powrót do stabilności ekonomicznej. Pierwszym krokiem, który powinien podjąć dłużnik zainteresowany upadłością konsumencką jest przedstawienie swojej sytuacji profesjonalnej kancelarii. To, czy w sytuacji danego dłużnika skorzystanie z upadłości konsumenckiej jest uzasadnione powinno zostać ocenione przez osobę posiadającą doświadczenie w sprawach upadłościowych. Należy bowiem przeanalizować indywidualnej okoliczności towarzyszące danej sprawie – a zwłaszcza przyczyny powstania kłopotów finansowych, które to mają decydujące znaczenie dla upadłości konsumenckiej.

W naszej kancelarii pierwsza konsultacja w sprawie upadłości konsumenckiej jest w pełni bezpłatna. Odbywa się ona w zależności od preferencji klienta stacjonarnie (w siedzibie kancelarii), czy też w formie zdalnej (online) bądź telefonicznie. Celem konsultacji jest zapoznanie się z sytuacją dłużnika, historią jego problemów finansowych oraz innymi okolicznościami mogącymi mieć znaczenie dla upadłości. Ponadto, w toku konsultacji pracownik kancelarii udziela dłużnikowi szczegółowych informacji na temat przebiegu całego procesu upadłości, jego skutków, kosztów czy też potencjalnych zagrożeń. 

Przeprowadzenie konsultacji pozwala rozstrzygnąć, czy dłużnik powinien składać wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu