Rola Syndyka w postępowaniu

Syndyk to osoba, która jest wyznaczana w procesie upadłościowym i odpowiada za zarządzanie mieniem dłużnika oraz realizację wierzycielskich roszczeń. W przypadku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, syndyk pełni szczególnie ważną rolę.

Jego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego masy upadłościowej, czyli majątku dłużnika, który jest przedmiotem egzekucji. Syndyk przeprowadza sprzedaż majątku, w celu uzyskania jak najwyższej kwoty, która zostanie rozdysponowana pomiędzy wierzycieli. Pełni również funkcję kontrolną nad postępowaniem, sprawdzając zgodność działań wierzycieli i dłużnika z prawem oraz pilnując, aby wszelkie czynności były przeprowadzane zgodnie z przepisami.

Jego obowiązkiem jest również sporządzenie sprawozdań z postępowania, w tym raportów o stanie masy upadłościowej, które są przekazywane do sądu i udostępniane wierzycielom.

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, syndyk jest również odpowiedzialny za weryfikację wniosków wierzycieli oraz ocenę ich roszczeń.

Ważną rolą syndyka jest także doradztwo i pomoc wierzycielom i dłużnikom w trakcie postępowania, odpowiadając na ich pytania i wyjaśniając trudne kwestie związane z procesem upadłościowym. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie