Szkolenia antymobbingowe

Rosnąca świadomość prawna pracowników oraz ich troska o ochronę swoich dóbr osobistych i właściwą atmosferę w miejscu pracy, z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zwiększenia się skali spraw sądowych dotyczących przypadków mobbingu, a tym samym skali odszkodowań wypłacanych przez Pracodawców.

W ramach pakietu zwalczającego mobbing w środowisku pracy oraz zabezpieczającego Pracodawców przed odpowiedzialnością za przypadki jego wystąpienia kancelaria C\O proponuje następujące usługi:

  • Szkolenia antymobbingowe dla pracowników

  • Szkolenia antymobbingowe dla kadry zarządzającej i członków komisji 

  • Przygotowanie i wdrożenie regulaminów antymobbingowych

  • Obsługę wewnętrznych postępowań antymobbingowych

  • Obsługę sądowych postępowań antymobbingowych

Problemy zmieniamy
w rozwiązania

Szkolenie antymobbingowe
wariant podstawowy

(dedykowane dla pracowników)

Szkolenie dotyczy kwestii podstawowych i ma za zadanie przede wszystkim uświadomienie pracownikom czym jest mobbing i w jaki sposób można mu przeciwdziałać. Szkolenie trwa 1,5 - 2 godziny i obejmuje panel dyskusyjny - możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne. Szkolenie jest możliwe w wariancie stacjonarnym lub online.

Po przeprowadzonym szkoleniu C\O wystawia certyfikat pracodawcy.

Szkolenie koncentruje się na następujących zagadnieniach:

Szkolenie antymobbingowe
wariant rozszerzony

(dedykowane dla pracodawców, kadry zarządzającej i członków komisji)

Rozszerzona wersja szkolenia antymobbingowego dedykowana dla pracodawców oraz członków wewnętrznej komisji antymobbingowej. Ma na celu ułatwienie przeciwdziałania mobbingowi oraz podejmowanie prawidłowych decyzji w ramach prowadzonych wewnętrznie postępowań wyjaśniających zgłoszone przypadki mobbingu. Szkolenie trwa ok 2,5-3 godziny i obejmuje panel dyskusyjny - możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, w tym opracowanie orzecznictwa dotyczące mobbingu. Szkolenie możliwe w wariancie stacjonarnym lub online.

Po przeprowadzonym szkoleniu C\O wystawia certyfikat ogólny dla pracodawcy - “Pracodawca przeciwdziałający mobbingowi” oraz imienne certyfikaty dla uczestników szkolenia.

Prowadzący szkolenia

Dodatkowe usługi antymobbingowe:

Przygotowanie regulaminu wewnętrznej procedury antymobbingowej

Obejmuje wstępne konsultacje mające za zadanie ocenić indywidualną sytuację pracodawcy, przygotowanie regulaminu wewnętrznego postępowania antymobbingowego oraz jego wprowadzenie. Dodatkowo usługa ta obejmuje konsultacje dotyczące praktycznych zasad funkcjonowania wewnętrznego postępowania antymobbingowego.

Obsługa wewnętrznego postępowania antymobbingowego

Obejmuje wsparcie w zakresie powołania wewnętrznej komisji antymobbingowej oraz obsługę prowadzonego postępowania poprzez: aktywne uczestnictwo w jej pracach (prawnik C\O pełni funkcję protokolanta lub członka komisji), pomoc w przesłuchaniu świadków, konsultacje i sugestie w zakresie decyzji końcowej i wniosków komisji - co do stwierdzenia mobbingu oraz dalszych działań.

Obsługa postępowania sądowego

Obejmuje obsługę prawną postępowania przed sądem pracy skierowanego przeciwko pracodawcy z tytułu naruszenia obowiązku przeciwdziałania mobbingowi lub dyskryminacji lub postępowania przed sądem cywilnym lub karnym skierowanego przeciwko bezpośredniemu sprawcy mobbingu.

Prowadzący szkolenia

adw. Krzysztof Czyżewski

Adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem i wspólnik zarządzający w kancelarii prawnej Czyżewski Nowojski Ostaszewski.

Umów się na
bezpłatną konsultację