Korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka stanowi pomoc dla osób, które popadły w kłopoty finansowe i nie radzą sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi unormowania swojej sytuacji majątkowej i zapewnienie nowego startu – bez zadłużenia.

Pierwsze korzyści zaczynają się już po rozpoczęciu procedury upadłości konsumenckiej – a więc po otwarciu przez sąd postępowania. Wówczas to umorzeniu podlegają wszystkie prowadzone wobec dłużnika postępowania egzekucyjne. Ponadto, z mocy prawa zatrzymaniu ulega naliczanie odsetek od zadłużenia. Co prawda na tym etapie postępowania część wynagrodzenia dłużnika jest jeszcze zajmowana przez syndyka, jednak dłużnik nie musi już dłużej znosić niedogodności związanych z przymusową windykacją ze strony wierzycieli. 

Najważniejsze efekty postępowania upadłościowego przynosi jednak kolejny etap – a więc ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest w standardowej sytuacji na okres 36 miesięcy. Przez ten okres dłużnik spłaca ratalnie część swego zadłużenia. Raty dostosowane są zaś do możliwości zarobkowych oraz potrzeb dłużnika. Praktyka pokazuje, iż w ramach planu spłaty dłużnicy spłacają zwykle ok.15-30% swego zadłużenia. Po wykonaniu planu spłaty cała reszta zadłużenia zostaje zaś umorzona. Dłużnik zyskuje więc pełne oddłużenie, bez względu na wysokość ciążących na nim zobowiązań.  

Podsumowując więc, w standardowej sytuacji po przeprowadzeniu upadłości dłużnik zaczyna z “czysta kartą” – wprawdzie traci cały swój majątek, jednak jest też wolny od zadłużenia. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie