Jakie długi są umarzane?

Najważniejszą korzyścią, jaką daje przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest oddłużenie – a więc umorzenie ciążących na osobie korzystającej z upadłości konsumenckiej zobowiązań. W ramach upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają niemal wszystkie rodzaje zobowiązań. Kluczowym jest jedynie, aby powstały one przed ogłoszeniem upadłości. 

Oddłużenie obejmuje przy tym zarówno zobowiązania wobec firm i instytucji (m. in. należności z tytułu pożyczek bankowych, kredytów, chwilówek, opłaty za media), jak również osób prywatnych (m. in. pożyczki, opłaty za najem). Co więcej, umorzeniu podlegają również należności publicznoprawne – a więc w szczególności zobowiązania względem Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy zadłużenie powstało z powodu prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach upadłości konsumenckiej długi firmowe również mogą zostać umorzone. Byli przedsiębiorcy mogą w szczególności pozbyć się zadłużenia względem kontrahentów, usługodawców, banków czy organów podatkowych.

Podsumowując więc, uzyskane w ramach upadłości konsumenckiej oddłużenie obejmuje niemal wszystkie rodzaje zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Ważnym jest więc, aby dłużnik dokładnie wskazał wszelkie ciążące na nim zobowiązania w treści wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie