Skarga pauliańska

Skarga pauliańska to pojęcie, które odnosi się do instytucji prawa cywilnego, regulującej przypadki, w których dłużnik dokonuje czynności prawnej w celu uniknięcia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności za długi wobec wierzycieli.

Mechanizm skargi paulińskiej umożliwia wierzycielowi dochodzenie swojego roszczenia w przypadku, gdy dłużnik przenosi na inny podmiot swoje środki finansowe w celu uniknięcia ich egzekucji przez wierzyciela. Skarga ta ma na celu ochronę interesów wierzycieli, którzy w przypadku takiego działania ze strony dłużnika, byliby pozbawieni możliwości odzyskania swojego wierzytelności. W ramach skargi paulińskiej wierzyciel może żądać uznania za nieważne czynności prawne dokonane przez dłużnika, jeśli zostanie udowodnione, że miały one na celu utrudnienie lub uniemożliwienie wierzycielowi dochodzenia swojego roszczenia.

Warto zaznaczyć, że skarga pauliańska jest skargą o charakterze pomocniczym, co oznacza, że wierzyciel musi najpierw podjąć próby odzyskania swojego wierzytelności na drodze zwykłej egzekucji przedstawiając w sądzie wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić istnienie jego roszczenia.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu