Ile trwa przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które wszczynane jest na wniosek dłużnika. Rozpoczęcie procedury upadłościowej wymaga więc złożenia przez dłużnika do właściwego sądu wniosku o otwarcie postępowania. We wniosku tym dłużnik opisuje przyczyny swoich kłopotów finansowych, jak również wskazuje informacje takie jak liczba wierzycieli, kwota zadłużenia czy koszty swego utrzymania.

To ile czasu trwa przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy przede wszystkim od dwóch czynników. 

Pierwszym z nich jest stopień skomplikowania sytuacji danej osoby. Co oczywiste, im więcej dany dłużnik ma wierzycieli, tym więcej pracy wymaga bowiem sporządzenie wniosku. To samo tyczy się przyczyn kłopotów finansowych dłużnika – a więc sposobu powstania zadłużenia. Zwykle bowiem bardziej złożone są sytuacje byłych przedsiębiorców, którzy popadli w tarapaty finansowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasze doświadczenie wskazuje jednak, iż najważniejszy wpływ na czas przygotowania wniosku ma przede wszystkim postawa dłużnika. Praca nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przebiega sprawnie, jeśli dłużnik współpracuje z kancelarią i udziela wyczerpujących wyjaśnień. Bardzo ważne jest też, aby dłużnik dysponował kompletną dokumentacją dotyczącą swojej sytuacji majątkowej. 

Podsumowując więc, czas przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od tego jak skomplikowana jest dana sytuacja oraz jak sprawnie dłużnik współpracuje z kancelarią. Właściwą pracę nad sporządzeniem wniosku rozpocząć można bowiem dopiero wówczas, gdy otrzymamy kompletną dokumentację oraz szczegółowe informacje o sytuacji dłużnika.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie