Upadłość konsumencka a małżeństwo

Zasadniczym celem, a zarazem największą zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość uzyskania oddłużenia – a więc umorzenia zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Po zakończonej procedurze upadłościowej dłużnik zostaje uwolniony od długów. Niekiedy zdarza się jednak, iż pomimo oddłużenia upadłego, wierzyciele (zwłaszcza banki) dochodzą należności od jego małżonka. Wierzyciele mają taką możliwość przede wszystkim w 2 sytuacjach:

  1. Gdy małżonek upadłego jest współkredytobiorcą tj. w umowie kredytu/pożyczki po stronie kredytobiorcy wskazane są 2 osoby;
  2. Gdy małżonek upadłego złożył poręczenie majątkowe;

W efekcie nierzadko zdarza się, iż aby ostatecznie zażegnać kłopoty finansowe upadłość musi ogłosić każdy z małżonków. Przepisy nie pozwalają przy tym na złożenie wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości małżeństwa. Oboje małżonkowie muszą więc sporządzić osobne wnioski o ogłoszenie upadłości. Ich sprawy również będą prowadzone w sposób niezależny.

Podsumowując więc, ubiegający się o upadłość dłużnicy pozostający w związku małżeńskim powinni zweryfikować, czy ich małżonkowie są w jakiś sposób “powiązani” długami. Może się bowiem zdarzyć, że oddłużenie jednego z małżonków – np. tego który prowadził działalność gospodarczą – nie jest wystarczające dla zapewnienia nowego startu dla całej rodziny i aby tego dokonać niezbędne jest przeprowadzenie upadłości obojga małżonków. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu