Czy przedsiębiorca również może liczyć na oddłużenie?

Na oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego mogą liczyć wszyscy dłużnicy będący osobami fizycznymi – zarówno konsumenci, jak i jednoosobowi przedsiębiorcy. Oddłużenie jest bowiem jednym z głównych celów postępowania – ale tylko właśnie w odniesieniu do osób fizycznych. Na oddłużenie nie mogą więc liczyć inne podmioty, na przykład spółki.

W odniesieniu do jednoosobowych przedsiębiorców postępowanie upadłościowe jest prowadzone w ogólnym trybie gospodarczym. Postępowanie, podobnie jak w odniesieniu do innych przedsiębiorców kończy się po podziale środków uzyskanych z likwidacji majątku upadłego. Zgodnie jednakże z art. 369 prawa upadłościowego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym – czyli oddłużenie. Jeśli osobista sytuacja upadłego przedsiębiorcy w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, to podobnie jak konsument może on również złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. 

Dalsze postępowanie w przedmiocie oddłużenia jednoosobowego przedsiębiorcy jest bardzo zbliżone do postępowania konsumenckiego. Sąd musi ustalić przyczyny z jakich doszło do powstania stanu niewypłacalności i w zależności od tego określić okres obowiązywania planu spłaty.  Należy podkreślić,  że wniosek o oddłużenie musi zostać bezwzględnie zgłoszony w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia, bo w przeciwnym razie przepada i nie będzie już takiej możliwości. 

Jednoosobowi przedsiębiorcy mogą również liczyć na oddłużenie w trybie upadłości konsumenckiej. Wystarczy, że przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zakończą prowadzenie działalności gospodarczej i mogą składać wniosek o upadłość jako konsumenci. Nie ma przy tym znaczenia, że długi pochodzą z działalności gospodarczej. Każda osoba fizyczna może liczyć na oddłużenie, a co za tym idzie szansę na nowy początek bez ciągnącego się za nimi bagażu zobowiązań.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie