Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, w którym prócz samego dłużnika udział biorą także syndyk, a niekiedy też wierzyciele. Czas trwania całego postępowania uzależniony jest więc od całego szeregu czynników, takich jak stopień skomplikowania danej sprawy czy też po prostu tempa pracy i aktywności sądu oraz pozostałych uczestników postępowania. Na podstawie posiadanego doświadczenia można jednak wskazać orientacyjny czas trwania poszczególnych etapów postępowania.

  1. Samo ogłoszenie przez sąd upadłości, a więc rozpoczęcie postępowania upadłościowego, wymaga przygotowania i złożenia do sądu stosownego wniosku. Przygotowanie wniosku zajmuje zwykle ok. 2-3 tygodni od momentu przekazania kancelarii wszystkich wymaganych dokumentów oraz informacji. Niestety znacznie dłużej trwa rozpatrzenie złożonego wniosku przez sąd. Aktualny czas oczekiwania na ogłoszenie upadłości wynosi więc nawet do 6 miesięcy.
  1. Po ogłoszeniu upadłości wyznaczony w sprawie syndyk likwiduje majątek upadłego, ustala wierzycieli oraz przygotowuje plan spłaty. Czas trwania tego etapu zależy więc od tego, czy upadły posiada majątek bądź też czy wystąpią w sprawie inne nieprzewidziane okoliczności. W najprostszych sytuacjach etap ten może więc trwać ok. 6 miesięcy, jednak w szczególnie skomplikowanych może urosnąć nawet do 2-3 lat.

Podsumowując więc, w standardowych sytuacjach proces upadłości konsumenckiej, począwszy od złożenia wniosku aż do ustalenia przez sąd planu spłaty trwa około 1 roku. Czas ten może ulec jednak znacznemu wydłużeniu, jeśli w sprawie pojawią się do wykonania dodatkowe czynności.             

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie