Słabe strony upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to postępowanie stworzone z myślą o osobach, które nie radzą sobie ze spłatą zadłużenia. Pozwala ona uzyskać umorzenie długów i powrót do normalnego życia. Nie mniej jednak dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej wiążą się również z pewnymi negatywnymi konsekwencjami.

Po pierwsze, w ramach upadłości konsumenckiej cały majątek upadłego zostaje spieniężony. Syndyk przejmuje majątek, a następnie go sprzedaje. Uzyskane w ten sposób środki zostają spożytkowane na potrzeby kosztów postępowania, a to co zostanie zostaje przekazywane wierzycielom. Upadłość konsumencka nie jest więc rozwiązaniem odpowiednim dla osób, które posiadają majątek o wartości porównywalnej bądź większej niż wysokość zadłużenia. Takim osobom bardziej opłaca się bowiem samemu sprzedać majątek i spłacić zadłużenie.

Po drugie, w toku upadłości konsumenckiej sąd wyznacza syndyka. Zadaniem syndyka jest m.in. ustalić przyczyny kłopotów finansowych dłużnika, a także zlikwidować jego majątek. Syndyk w toku postępowania zajmuje również wynagrodzenie za pracę upadłego – pozostawiając mu jednak kwotę wolną od egzekucji. Upadły ma również obowiązek współpracować z syndykiem w toku postępowania – przedstawiać mu na jego żądanie wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące sytuacji osobistej i majątkowej.

Finalnie, w ramach postępowania upadłościowego ustalany jest plan spłaty. Jest to rodzaj harmonogramu przedstawiającego jakie kwoty i przez jak długi czas upadły będzie musiał spłacać. W ramach upadłości upadły musi więc zwykle spłacić chociaż część swych długów. Dopiero niespłacona reszta zostaje umorzona.

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie