Ile trwa postępowanie Syndykowe?

Potocznie zwane “postępowanie syndykowe”, to tak naprawdę drugi etap postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej. Pierwszy etap kończy się wydaniem przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Dłużnika, w którym Sąd wyznacza Syndyka do dalszych działań w sprawie. Drugi etap postępowania upadłościowego w trybie konsumenckim jest praktycznie prowadzony samodzielnie przez Syndyka, bez udziału Sądu i dlatego też może być określany właśnie jako “postępowanie syndykowe”. 

Drugi etap postępowania ma na celu przede wszystkim sprzedaż całego majątku Dłużnika oraz ustalenie przez syndyka przyczyn niewypłacalności oraz bieżącej sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej Dłużnika. Zgodnie z przepisami powinien się on skończyć w 6 miesięcy, ale jest to jedynie termin instrukcyjny, z którego przekroczeniem nie wiążą się żadne poważne konsekwencje. W praktyce długość “postępowania syndykowego” zależy w największym stopniu od tego jaki majątek wchodzi do masy upadłości i jak szybko można go sprzedać. 

Drugim elementem ważnym dla długości postępowania jest postawa Dłużnika w jego trakcie. Syndyk potrzebuje od dłużnika informacji i dokumentów – im szybciej je otrzyma tym szybciej będzie mógł zakończyć postępowanie. 

Podsumowując – nie ma reguły, która pozwalałaby na określenie czasu w jakim Syndyk ma obowiązek zakończyć postępowanie. Bardzo dużo zależy od okoliczności. Opierając się na doświadczeniu można natomiast wskazać, że postepowania upadłościowe w drugim etapie trwają najczęściej od 6 miesięcy do 2 lat. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami upadłości konsumenckiej. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu

Wpisz swój numer
oddzwonimy do Ciebie