Kierowanie pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej do pracy w krajach UE

W ostatnim czasie wielu z Państwa zwraca się do mnie z pytaniami dotyczącymi delegowania pracowników spoza Unii Europejskiej – najczęściej chodzi tu o pracowników z Ukrainy lub innych krajów zza naszej wschodniej granicy, do pracy w krajach Uni Europejskiej. Tematyka ta jest złożona dlatego wymaga szerszego omówienia – w odniesieniu do konkretnego kraju – dlatego pozwoliłem sobie przygotować serię artykułów w których przedstawię zarówno ogólne zasady delegowania, jak i specyfikę delegowania do poszczególnych krajów UE. Zapraszam do lektury:

 

Część I – Delegowanie pracowników – zasady ogólne

Część II – Delegowanie pracowników – dyrektywa wdrożeniowa, obowiązki informacyjne i organizacyjne

Część III – Zasady podlegania systemom ubezpieczeń społecznych

Regulacje krajowe: