SUBWENCJE Z PFR – ZWROTNE CZY BEZZWROTNE?

Od 29 kwietnia 2020r. wystartował nowy program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy boleśnie odczuli epidemię COVID-19.  Warunki uzyskania subwencji są przystępne – w praktyce wystarczy, że w związku z epidemią wystąpi spadek przychodów o co najmniej 25%. Pozostałe warunki mają bardziej ogólny charakter i spełni je zapewne bez problemu większość aktywnych przedsiębiorców (brak zaległości podatkowych czy […]

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE PRZEZ WIDEOKONFERENCJE

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE PRZEZ WIDEOKONFERENCJE W czasie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 może zaistnieć poważny problem z odbyciem tradycyjnego zgromadzenia wspólników. Strach przed zakażeniem, ograniczenia przemieszczania się i zamknięte granice mogą być przeszkodą nie do przezwyciężenia dla spotkania się wspólników celem odbycia zebrania wspólników i podjęcia koniecznych uchwał. Spółki tym czasem nie mogą sobie pozwolić […]

Jak skutecznie złożyć wniosek o subwencję z PFR

„Jak skutecznie złożyć wniosek o subwencję z PFR” Od 29 kwietnia 2020r. przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Są one o tyle atrakcyjne, że po spełnieniu określonych warunków – różniących się w zależności od kategorii, do której się należy – do 75% otrzymanej subwencji nie będzie trzeba zwracać. Warunki te […]

[część I] Delegowanie pracowników – zasady ogólne

Aktem prawnym normującym w największym stopniu zagadnienie delegowania pracowników jest Dyrektywa nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dyrektywa ta znajduje zastosowanie do przedsiębiorstw prowadzących działalność w Państwie Członkowskim UE, które w ramach świadczenia usług poza jego granicami delegują pracowników na terytorium innego Państwa […]

Kierowanie pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej do pracy w krajach UE

W ostatnim czasie wielu z Państwa zwraca się do mnie z pytaniami dotyczącymi delegowania pracowników spoza Unii Europejskiej – najczęściej chodzi tu o pracowników z Ukrainy lub innych krajów zza naszej wschodniej granicy, do pracy w krajach Uni Europejskiej. Tematyka ta jest złożona dlatego wymaga szerszego omówienia – w odniesieniu do konkretnego kraju – dlatego […]