Dyskryminacja w zatrudnieniu

Pracodawca ma przeciwdziałać nie tylko mobbingowi, ale również dyskryminacji w zatrudnieniu. Mówi o tym wprost art. 94 pkt. 2b kodeksu pracy. Niezależnie od obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji, pracodawca – co chyba oczywiste – nie może również samodzielnie jej stosować. Za naruszenie tego obowiązku mogą grozić bardzo dotkliwe kary, dlatego warto się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć. Warto […]

W jaki sposób pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi?

W art. 94 (3) kodeksu pracy ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie tłumacząc jednakże w jaki konkretnie sposób mają to zrobić. Dlatego też kwestie te zostały doprecyzowane w dorobku doktryny prawa oraz w orzecznictwie sądowym. W jaki sposób pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi? Warto jest wiedzieć co w praktyce pracodawca powinien zrobić, ponieważ odpowiednie […]

Co to jest mobbing?

Termin mobbing pochodzi z języka angielskiego i pochodzi od wyrazu “mob”, który oznacza tłum lub motłoch. Na początku używano go w odniesieniu do zwierząt, które grupowo atakowały jedno, albo w odniesieniu do uczniów w szkole, którzy znęcali się nad rówieśnikami. Obecnie termin ten odnosi się głównie, lub nawet wyłącznie do niewłaściwych relacji, które mają miejsce […]

SUBWENCJE Z PFR – ZWROTNE CZY BEZZWROTNE?

Od 29 kwietnia 2020r. wystartował nowy program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy boleśnie odczuli epidemię COVID-19.  Warunki uzyskania subwencji są przystępne – w praktyce wystarczy, że w związku z epidemią wystąpi spadek przychodów o co najmniej 25%. Pozostałe warunki mają bardziej ogólny charakter i spełni je zapewne bez problemu większość aktywnych przedsiębiorców (brak zaległości podatkowych czy […]