ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE PRZEZ WIDEOKONFERENCJE

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE PRZEZ WIDEOKONFERENCJE W czasie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 może zaistnieć poważny problem z odbyciem tradycyjnego zgromadzenia wspólników. Strach przed zakażeniem, ograniczenia przemieszczania się i zamknięte granice mogą być przeszkodą nie do przezwyciężenia dla spotkania się wspólników celem odbycia zebrania wspólników i podjęcia koniecznych uchwał. Spółki tym czasem nie mogą sobie pozwolić […]

Jak skutecznie złożyć wniosek o subwencję z PFR

„Jak skutecznie złożyć wniosek o subwencję z PFR” Od 29 kwietnia 2020r. przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Są one o tyle atrakcyjne, że po spełnieniu określonych warunków – różniących się w zależności od kategorii, do której się należy – do 75% otrzymanej subwencji nie będzie trzeba zwracać. Warunki te […]

SUBWENCJE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Od 29 kwietnia 2020 roku Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął przyjmowanie wniosków o subwencje finansowe, z których korzystać mogą małe i średnie firmy. Warto zwrócić uwagę na ten mechanizm tarczy antykryzysowej bo pod pewnymi warunkami uzyskana subwencja pozostanie w znacznej części bezzwrotna. Ponadto subwencje przyznawane są bez żadnych opłat i nie są oprocentowane Subwencje są przeznaczone […]

Przedawnienie w sprawie frankowej

Co oznacza przedawnienie? Przedawnienie jest terminem po upływie którego osoba, której przysługuje roszczenie traci prawo do jego skutecznego dochodzenia przez Sądem. Roszczenie strony uprawnionej wprawdzie nie wygasa, ale jego dochodzenie jest właściwie niemożliwe. Niemniej w przypadku dobrowolnego zaspokojenia przedawnianego roszczenia będzie ono ważne i skuteczne, ponieważ zobowiązanie, z którego wywodzi się to roszczenie, istnieje nadal jako […]

Czy wynajmując mieszkanie podlegasz pod RODO?

Czy w związku z zawarciem umowy najmu wynajmujący ma jakieś obowiązki wynikające z RODO? Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co miało miejsce w maju 2018 roku jest ciągle głośno o przetwarzaniu danych – szczególnie w kontekście niemałych kar. Stąd warto wiedzieć w jaki sposób wynajmujący powinien się zachować w związku […]