Upadłość konsumencka po nowemu – pierwsze rozstrzygnięcia!

Upadłość konsumencka po nowemu – pierwsze rozstrzygnięcia!

Ku naszemu zaskoczeniu – pomimo trwającej epidemii – Sąd Rejonowy w Poznaniu rozpatrzył już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony przez naszą Kancelarię po 24 marca 2020 roku – tj. po zmianie przepisów. Co ciekawe, upadłość została ogłoszona wobec osoby której wcześniej oddalono wniosek. Treść postanowienia różni się w kilku punktach od postanowień wydawanych w oparciu o stare przepisy. Sąd rozpatrzył wniosek na posiedzeniu niejawnym tj. bez udziału upadłego. Z pewnością to dobra informacja dla tych wszystkich którzy planują ogłosić upadłość. Dotychczas sądy rozpatrywały wnioski – co do zasady, po wysłuchaniu Wnioskodawcy, na posiedzeniu w Sądzie. Taka forma wiązała się z bardzo dużym stresem dla osób ubiegajacych się o upadłość. Treść postanowienia w nowej formie zamieszczamy poniżej.

Zwracamy uwagę na najważniejsze zmiany:

  • W pkt 1 – dodatkowo wskazywany jest NIP upadłego
  • W pkt 2 – nie wyznacza się sędziego komisarza
  • W pkt 3 – sąd wskazuje, iż zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać bezpośrednio do syndyka
  • W pkt 5 – sąd określa tryb w jakim prowadzone będzie postępowanie (czy w formule uproszczonej czy też w oparciu o przepisy ogólne)

Powyższe różnice wynikają oczywiście z istotnych zmian jakie zostały wprowadzone w przepisach o upadłości. W przypadku naszej klientki postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy uproszczone. W założeniu ustawodawcy nowe przepisy i uproszczona forma mają skrócić czas trwania postępowania po ogłoszeniu upadłości (mniejsze sformalizowanie, większa autonomia syndyka). Jak to będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy. Już pierwsze rozstrzygnięcia pokazują, że nowe przepisy to ogromna szansa dla tych wszystkich którzy mieli problemy uzyskać upadłość “na starych zasadach”. Dotyczy to w szczególności byłych przedsiębiorców, osoby które popadły w “spirale zadłużenia”, czy osoby którym oddalono wniosek ze względu na “rażące niedbalstwo”.

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny: Marcin Nowojski

Osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Oferta szkoleniowa

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą szkolenia z reklamacji w relacjach B2C oraz B2B.

Ofertę można pobrać klikając w obraz poniżej.

Nowa lokalizacja biura w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem naszego oddziału w Warszawie, od dnia 8 listopada 2018 roku nasze biuro w Warszawie znajduję się pod nowym adresem ul. Skierniewicka 10A (6 piętro), 05-077 Warszawa w budynku Renaissance Tower

 

 

 

 

RODO – aspekty praktyczne dla mikro i małych przedsiębiorców – Świnoujście – 28 listopada 2018 roku.

Centrum Usługowo Doradcze w Świnoujściu orac CNO Legal zapraszają na szkolenie poświęcone tematyce ochrony danych osobowych, które poprowadzi nasz kolega mec. Daniel Ostaszewski.

Seminarium organizowane jest przez Centrum Usługowo-Doradcze w Świnoujściu  w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w  Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem  Märkisch- Oderland  w ramach Interregu VA”.

Szkolenie przeznaczone jest  dla mikro i małych przedsiębiorców, ich przedstawicieli oraz  specjalistów z nimi współpracujących, kadry kierowniczej i pracowników jak również dla administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w organizacji.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na uzyskanie niezbędnej wiedzy oraz  przeanalizowanie (w znaczeniu praktycznym) zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z bieżącego stanu prawnego w kontekście pół roku obowiązywania rozporządzenia unijnego.

Więcej informacji na stronie miasta Swinoujście – www.swinoujscie.pl

1 2 3 4