Ogłoszenie upadłości a roszczenia wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest funduszem celowym utworzonym w 1994. Co do zasady, pracodawca jest obowiązany opłacać składki za pracowników na ten Fundusz, w celu ochrony płac pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną jego niewypłacalnością. Zgodnie z brzmieniem ustawy pracodawca opłaca składki za pracownika tj. osobę fizyczną, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub […]

Czy syndyk odbiera korespondencję upadłego? Doręczenia listów w upadłości konsumenckiej

upadłości konsumenckiej Syndyk na podstawie art. 176 ust. 2 Prawa upadłościowego zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości, w efekcie czego urzędy te doręczają syndykowi wszelkie adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Jednakże przepisy te nie nakładają na syndyka obowiązku poinformowania poczty o zakończeniu postępowania. Skutkiem niepoinformowania o zakończeniu postępowania jest doręczanie poczty upadłego w dalszym ciągu […]

Najczęstsze przyczyny ogłoszenia upadłości

Pojawienie się czynników, które pogarszają sytuację osobistą, niekiedy prowadzi do konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przyczyny ogłoszenia upadłości są na tyle zróżnicowane, że można powiedzieć, że ile dłużników, tyle przyczyn upadłości. Mogą to być zarówno przyczyny ekonomiczne, jak i zdrowotne czy rodzinne. Przyczyny powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności mogą mieć natomiast wpływ na długość trwania planu […]

Upadłość konsumencka po nowemu – pierwsze rozstrzygnięcia!

Upadłość konsumencka po nowemu – pierwsze rozstrzygnięcia! Ku naszemu zaskoczeniu – pomimo trwającej epidemii – Sąd Rejonowy w Poznaniu rozpatrzył już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony przez naszą Kancelarię po 24 marca 2020 roku – tj. po zmianie przepisów. Co ciekawe, upadłość została ogłoszona wobec osoby której wcześniej oddalono wniosek. Treść postanowienia różni się […]

Nowa lokalizacja biura w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem naszego oddziału w Warszawie, od dnia 8 listopada 2018 roku nasze biuro w Warszawie znajduję się pod nowym adresem ul. Skierniewicka 10A (6 piętro), 05-077 Warszawa w budynku Renaissance Tower