SUBWENCJE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Od 29 kwietnia 2020 roku Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął przyjmowanie wniosków o subwencje finansowe, z których korzystać mogą małe i średnie firmy. Warto zwrócić uwagę na ten mechanizm tarczy antykryzysowej bo pod pewnymi warunkami uzyskana subwencja pozostanie w znacznej części bezzwrotna. Ponadto subwencje przyznawane są bez żadnych opłat i nie są oprocentowane
Subwencje są przeznaczone głównie pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieją wyłącznie niewielkie ograniczenia co do sposobu jej wykorzystania. Nie możesz przeznaczyć uzyskanych środków na przejęcie innego przedsiębiorcy. Nie możesz przeznaczyć ich także na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa W końcu nie możesz przeznaczyć więcej niż 25% uzyskanych środków na spłatę kredytów.

CZY KWALIFIKUJE SIĘ DO UZYSKANIA SUBWENCJI
Aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do tej formy pomocy, sprawdź naszą check listę SUBWENCJA_CHECK_LISTA_30_04_2020 do pobrania w tym miejscu. Po jej szybkim wypełnieniu będziesz wiedział, czy możesz ubiegać się o tę formę pomocy.

JAKĄ KWOTĘ SUBWENCJI MOGĘ UZYSKAĆ
Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to znaczy zatrudniasz maksymalnie 9 osób, to wartość subwencji może wynieść maksymalnie 324.000 złotych. To w jakiej wielkości subwencję możesz uzyskać zależy od wielkości zatrudnienia oraz spadku przychodów ze sprzedaży. PFR zakłada, że zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72.000 – 96.000 zł dla jednej Mikrofirmy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora małych lub średnich firm, to wartość subwencji może wynieść maksymalnie 3.500.000 złotych. To w jakiej wielkości subwencję możesz uzyskać zależy od spadku przychodów ze sprzedaży oraz uzyskiwanego przez Twoją firmę średniego przychodu. Kwota subwencji, która stanowi 4% przy spadku sprzedaży pomiędzy 25-50%, 6% przy spadku sprzedaży pomiędzy 50-75%, lub 8% przy spadku sprzedaży powyżej 75%. PFR zakłada, że szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa z sektora MSP.

JAKIE SĄ WARUNKI UZYSKANIA UMORZENIA SUBWENCJI
Subwencja w ¾ może zostać umorzona, co oznacza że nie będziesz musiał jej nigdy zwracać. To powoduje, że ten rodzaj wsparcia jest bardzo korzystny i na pewno powinien zostać przez Ciebie przeanalizowany. Co istotne – powinieneś się spieszyć, bo PFR posiada ograniczony budżet na udzielenie subwencji!
Dla mikroprzedsiębiorców 25% subwencji będzie umarzana jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania subwencji. Ponadto dodatkowe 50% subwencji może zostać umorzone pod warunkiem utrzymania przez Ciebie zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od uzyskania subwencji. Jeśli przez 12 miesięcy po uzyskaniu subwencji utrzymasz takiesamo zatrudnienie lub wyższe, ostatecznie do zwrotu będziesz miał wyłącznie 25% subwencji. Dla przedsiębiorstw z sektora małych lub średnich firm, 25% subwencji będzie umarzana jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania subwencji. Dodatkowe 25% subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Kolejne 25% będzie mogło zostać umorzone w zależności od wykazanej przez Ciebie straty w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca po 1 lutego 2020 roku, w którym odnotował eś stratę w związku z pandemią COVID-19 lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja. Po spełnieniu tych warunków do zwrotu będziesz miał wyłącznie 25% subwencji. Poziom zatrudnienia będzie określany zawsze w stosunku końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Musisz też wiedzieć, że jeśli nie uda Ci się utrzymać takiego samego zatrudnienia, wielkość umorzonej subwencji zostanie Ci odpowiednio umniejszona. Jeśli natomiast Twoje zatrudnienie spadnie o ponad 50% umorzenie z tego tytułu w ogóle Ci nie będzie przysługiwało.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wniosek o przyznanie subwencji składa się za pomocą bankowości internetowej, a potem zawrzeć umowę z PFR, która określi warunki przyznania i zwrotu subwencji. Kancelaria CNO udziela wsparcia przedsiębiorcą zaintereosowanym pozyskanie dotacji.