Sprawozdanie z wykonania planu spłaty – darmowy wzór

UWAGA – ZBLIŻA SIĘ TERMIN DO PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU SPŁATY W ROKU 2023!
TERMIN UPŁYWA 30 KWIETNIA 2024!

NIE CZEKAJ – SKORZYSTAJ Z POMOCY PRAWNIKA: 577 807 469 lub wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

Ustalenie planu spłaty przez Sąd to niezwykle istotny moment w postępowaniu upadłościowym. Plan spłaty to harmonogram spłat, w którym precyzyjnie i jasno wskazane są kwoty i wierzyciele, którym przysługują w konkretnych miesiącach. Planem spłaty wytyczona jest droga do oddłużenia upadłego. Samo ustalenie planu spłaty to jednak tylko połowa sukcesu. W dalszej kolejności należy wykonać plan spłaty.

Obowiązkiem upadłego jest przesyłanie co roku sprawozdania z wykonania planu spłaty. Do takiego pisma należy załączyć:

  1. dowody przelewów bankowych dokonywanych na rzecz wierzycieli przez wszystkie miesiące danego roku;
  2. kserokopię zeznania podatkowego za rok, którego dotyczy sprawozdanie. 


Sprawozdanie należy wysłać do Sądu prowadzącego sprawę do 30 kwietnia 2024!

JAK NAPISAĆ SPRAWOZDANIE Z PLANU SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Jest to proste w założeniu pismo, które, mimo swojej prostoty, jest jednak niezwykle ważne. Cyklicznie przesyłane sprawozdania stanowią właściwie jedyny dowód wykonywania planu spłaty. To na ich podstawie Sąd wydaje – po zakończeniu realizacji planu spłaty – postanowienie o oddłużeniu. Niestety, ustawodawca nie przewidział żadnego urzędowego wzoru czy też formularza sprawozdania z wykonywania planu spłaty. Jego sporządzenie jest więc obowiązkiem upadłego. 

Nawet korzystając z wzoru, samodzielne sporządzenie i wypełnienie sprawozdania z wykonania planu spłaty może być dla upadłego zadaniem trudnym. Dlatego też Kancelaria C\O Legal zdecydowała się zaoferować swoją pomoc. Nasz zespół ekspertów może sporządzić oraz złożyć sprawozdanie za Ciebie – upewniając się, że będzie ono skuteczne. Jedynym Twoim obowiązkiem będzie przekazanie nam dokumentów. Resztę zrobimy za ciebie na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa!

Koszt kompleksowej usługi to 500 zł

Nasi prawnicy są gotowi także zweryfikować poprawność sprawozdania sporządzonego przez Ciebie samodzielnie oraz wskazać na ewentualne błędy czy nieprawidłowości – decyzja należy do Ciebie!

Koszt weryfikacji Twojego sprawozdania przez specjalistę to 250 zł

Mamy nadzieję, że ten artykuł okaże się pomocny przy sporządzaniu sprawozdania z wykonania planu spłaty. Pamiętaj – bez cyklicznego przesyłania sprawozdania do sądu – NIE OTRZYMASZ ODDŁUŻENIA! Zaufaj doświadczeniu naszych prawników i skorzystaj z pomocy już dziś! Termin na przesłanie sprawozdania kończy się już 30 kwietnia!

NIE CZEKAJ – SKORZYSTAJ Z POMOCY PRAWNIKA: 577 807 469
lub wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU SPŁATY – PLIK DO POBRANIA

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu