Opublikowano poradnik dot. RODO dla szkół

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Prezesa UODO opublikowano poradnik związany z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w szkołach i placówkach oświaty. Poradnik ten został opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Poradnik składa się z dwóch części – teoretycznego wstępu (ograniczonego do niezbędnego minimum) i praktycznych aspektów, z którymi środowisko szkolne się spotykało. Rozprawia się on z kilkoma tematami wokół których narosło sporo mitów wywołanych RODOpaniką jak możliwość wyczytywania z imienia i nazwiska wyróżnionego ucznia na apelu czy też udostępniania informacji o uczniach przez telefon.

Bardzo dobrze opisano także w poradniku praktyczne aspekty wypełniania obowiązku informacyjnego w różnych sytuacjach, np: załączanie klauzuli rekrutacyjnej na formularzach rekrutacyjnych i kwestie kaskadowego wypełniania tego obowiązku w przypadku kierowania zaproszeń.

Osoby zajmujące się ochroną danych osobowych w tego typu placówkach powinni się z na pewno z nim zapoznać i w miarę potrzeby wcielić w życie zaprezentowane rozwiązania.

W swojej pracy z pełną świadomością korzystamy z materiałów udostępnianych przez Prezesa UODO. To w końcu ten urząd będzie dokonywał w głównej mierze dokonywał wykładni i stosowania przepisów. Pamiętać jednak trzeba o tym, że każda sytuacja ma charakter indywidualny. Poradniki nie stanowią oficjalnej wykładni prawa zapewniającego zgodność z RODO.

Link do poradnika: https://uodo.gov.pl/pl/138/479