Akcja informacyjna na Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

To dzisiaj obchodzimy to Święto, które po 25 maja 2018 roku z pewnością nabierze nowego znaczenia.

To dobry pretekst do przeprowadzenia akcji informacyjnej u Administratora. W tym celu opracowaliśmy infografikę, którą warto do tego wykorzystać. Dotyczy ona incydentów związanych z ochroną danych osobowych. To bardzo ważny temat, bo zgodnie z RODO Administrator/Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznego reagowania na występujące incydenty (72 h) – dlatego każdy pracownik powinien mieć świadomość czym one są i wiedzieć co z tym zrobić.

Ponadto taka akcja wpisuje się w konieczność ciągłości działania i dbania Administratora o dane osobowe. Będzie z pewnością to dobrze postrzegane na wypadek kontroli.

Infografikę warto rozdystrybuować wśród pracowników, którzy pracują na danych osobowych. Można też wydrukować i przywiesić na tablice lub udostępnić w inny sposób – dodatkowo zbierając potwierdzenie, że taka akcja miała miejsce.

Materiał do pobrania:

Inforgrafika_MDDO