W jaki sposób pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi?

W art. 94 (3) kodeksu pracy ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie tłumacząc jednakże w jaki konkretnie sposób mają to zrobić. Dlatego też kwestie te zostały doprecyzowane w dorobku doktryny prawa oraz w orzecznictwie sądowym. W jaki sposób pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi? Warto jest wiedzieć co w praktyce pracodawca powinien zrobić, ponieważ odpowiednie […]