TSUE stwierdził: opłaty związane z kredytem konsumenckim mogą być zbyt wysokie

Sąd krajowy może zakwalifikować jako niesprawiedliwy warunek umowny przypisanie przedsiębiorcy opłaty lub prowizji w rażąco wysokiej kwocie w porównaniu do świadczonych przez niego usług – ogłosił TSUE. Oznacza to, że wysokość dodatkowych niż odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego podlega ocenie nie tylko w kontekście ustalonych przez ustawodawcę limitów, ale również w relacji do świadczonych przez instytucję finansową usług.

Wyrok TSUE to kolejne korzystne orzeczenie, które ma szansę doprowadzić do zwiększenia uczciwości zawieranych umów kredytowych i pożyczek w Polsce.

Doliczanie prowizji do kwoty kapitału, od której naliczane są odsetki to często oczywiste obchodzenie przepisów o odsetkach ustawowych. Limit opłat przy kredytach wynosi maksymalnie 20 proc. zobowiązania w skali roku oraz 45 proc. całkowitej kwoty zobowiązania –

podkreśla Daniel Ostaszewski, radca prawny, wspólnik w kancelarii Czyżewski&Ostaszewski.

Czytaj więcej na >>Prawo.pl<<

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa kredytowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga kredytobiorcom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków.


DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny
e-mail: d.ostaszewski@legal.pl
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: