KOLEJNY POZEW O WIBOR NASZEJ KANCELARII

Szanowni Państwo
Informujemy na bieżąco o naszych działaniach podejmowanych w sprawach kredytów WIBOR. Dziś kancelaria złożyła kolejny już pozew o zapłatę wynikający z wadliwości kredytu umowy PKO z 2012 roku.

W ocenie naszej kancelarii umowa jest wadliwa zarówno z uwagi na wprowadzenie do niej wadliwego wskaźnika WIBOR jak i w zakresie naruszającym umowę o kredycie konsumenckim. Ciekawostkę stanowi fakt, iż w przedmiotowej umowy bank przyznał sobie prawo do wpływania na oprocentowanie.

Po pierwsze bank nieprawidłowo określił kwotę kredytu, doliczył do kwoty kredytu prowizje, którą następnie oprocentował. Skutkiem tego naruszenia winno być pozbawienie instytucji finansowej planowanego przychodu w związku z umową kredytową z danym konsumentem.

Niezależnie od powyższego umowa jest wadliwa z powodu wprowadzenia do niej wadliwego wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz niewypełnienia obowiązku informacyjnego a także z powodu tego, iż bank przyznał sobie uprawnienie do jednostronnego kształtowania wysokości oprocentowania.

Kredytobiorcy w żaden sposób nie zostali zaznajomieni z ryzykiem zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR. Kredytobiorcy nie mieli świadomości i wiedzy na temat rzeczywistych wahań wskaźnika WIBOR, a zwłaszcza tego jak wzrost WIBOR wpłynie na ich zobowiązanie. Powodowie nie zdawali sobie sprawy z tego, iż wahania WIBOR mogą być tak wysokie.

Będziemy informować o postępach w sprawie.

Sprawę prowadzą r.pr. Daniel Ostaszewski i mec. Jacek Firlej

Masz jakieś pytania? Zastanawiasz się czy Twoja umowa kredytowa jest wadliwa? Chcesz pozwać bank a może zostałeś pozwany i szukasz pomocy?

Nasza kancelaria pomaga kredytobiorcom w ponad 900 sporach. uzyskaliśmy już ponad 200 korzystnych wyroków.


DANIEL OSTASZEWSKI
radca prawny
e-mail: d.ostaszewski@legal.pl
telefon: 511-030-795

Ostatnie posty: