Jak napisać sprawozdanie z wykonania planu spłaty w 2024 roku

UWAGA – ZBLIŻA SIĘ TERMIN DO PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU SPŁATY ZA ROK 2023! TYLKO DO 30 KWIETNIA 2024! NIE CZEKAJ – SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNEJ POMOCY PRAWNIKA Z KANCELARII C&O LEGAL: 577 807 469

Ustalenie przez Sąd upadłościowy Planu Spłaty jest kluczowym etapem większości postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. Plan spłaty to ustalona przez Sąd, miesięczna kwota, którą upadły musi płacić wskazanym wierzycielom. Ustalenie planu spłaty to ostatnia prosta do uzyskania oddłużenia.

Fakt, że Upadły wykonuje Plan Spłaty, trzeba jednak przed sądem udowodnić. Do tego właśnie służy sprawozdanie z wykonania Planu Spłaty, którego coroczne złożenie jest bezwzględnym obowiązkiem każdego upadłego. WAŻNE: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU SPŁATY JEST KONIECZNE DO UZYSKANIA ODDŁUŻENIA! Niezłożenie sprawozdania z wykonania planu spłaty może skutkować odmową umorzenia długów. Oznacza to, iż postępowanie upadłościowe nie odniesie zamierzonego skutku. 

Warto więc powierzyć sporządzenie tego dokumentu profesjonalnym prawnikom, którzy upewnią się, że sprawozdanie z wykonania Planu Spłaty w upadłości konsumenckiej będzie skuteczne.  Co jednak musi się znaleźć w takim sprawozdaniu?

W samym dokumencie musi znaleźć się: miejscowość i data sporządzania sprawozdania, adres Sądu upadłościowego, Twoje imię i nazwisko, sygnatura akt sprawy upadłościowej, wskazanie dochodu uzyskanego przez Ciebie w danym roku, oświadczenie o nabyciu lub braku nabycia majątku o wskazanej w przepisach wartości, wskazanie kwot zapłaconych wierzycielom oraz podpis.

Przede wszystkim – potrzebne są potwierdzenia przelewów bankowych. To dzięki nim wykazujesz, że Plan Spłaty rzeczywiście jest przez Ciebie wykonywany. Należy wówczas zsumować kwoty, które zapłaciłeś na rzecz każdego ze wskazanych w Planie Spłaty wierzycieli. Do sprawozdania należy załączyć wspomniane potwierdzenia przelewów. 

Do sprawozdania z wykonania Planu Spłaty musisz załączyć także zeznanie podatkowe za rok, którego sprawozdanie ma dotyczyć. Tak wykażesz przed sądem osiągnięty dochód. 

PAMIĘTAJ – TERMIN NA ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA ZA ROK 2023 MIJA 30 KWIETNIA! W PRZYPADKU BRAKU SPRAWOZDANIA – ISTNIEJE RYZYKO NIE UZYSKANIA ODDŁUŻENIA!

Sprawozdanie z wykonania Planu Spłaty jest dla sądu upadłościowego dowodem na wykonywanie przez Ciebie Planu Spłaty. Sporządzenie i wysłanie sprawozdania należy do Twoich obowiązków, jako Upadłego. Tylko w ten sposób da się uzyskać oddłużenie, w przypadku ustalenia Planu Spłaty. 

Kancelaria CNO Legal to zespół ekspertów, skupionych na pomocy dłużnikom w ramach upadłości konsumenckiej. Nasza kancelaria pomogła już setkom dłużników uzyskać oddłużenie. W ramach świadczonych usług, pomagamy także w kwestii składania sprawozdań z wykonania planu spłaty.

Nasza usługa obejmuje analizę Twojej sprawy, przygotowanie sprawozdania z wykonania planu spłaty, a następnie złożenie go w Twoim imieniu. Koszt kompleksowej usługi to kwota 500 zł.

Nasi prawnicy są gotowi także zweryfikować poprawność sprawozdania sporządzonego przez Ciebie samodzielnie oraz wskazać na ewentualne błędy czy nieprawidłowości – decyzja należy do Ciebie!

Koszt weryfikacji Twojego sprawozdania przez specjalistę to 250 zł. 

Nie czekaj do końca terminu – skorzystaj z usług C&O Legal i pozwól sobie pomóc w oddłużeniu

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu