Aplikant radcowski Joanna Brodnicka uczestniczyła 7 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW w ceremonii wręczenia dyplomów ukończenia Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez British Law Center pod patronatem University of Cambridge, podczas której odebrała certyfikat ukończenia kursu.