Czy syndyk odbiera korespondencję upadłego? Doręczenia listów w upadłości konsumenckiej

upadłości konsumenckiej Syndyk na podstawie art. 176 ust. 2 Prawa upadłościowego zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości, w efekcie czego urzędy te doręczają syndykowi wszelkie adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Jednakże przepisy te nie nakładają na syndyka obowiązku poinformowania poczty o zakończeniu postępowania. Skutkiem niepoinformowania o zakończeniu postępowania jest doręczanie poczty upadłego w dalszym ciągu […]