ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE PRZEZ WIDEOKONFERENCJE

W czasie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 może zaistnieć poważny problem z odbyciem tradycyjnego zgromadzenia wspólników. Strach przed zakażeniem, ograniczenia przemieszczania się i zamknięte granice mogą być przeszkodą nie do przezwyciężenia dla spotkania się wspólników celem odbycia zebrania wspólników i podjęcia koniecznych uchwał. Spółki tym czasem nie mogą sobie pozwolić na paraliż funkcjonowania.

Mamy skuteczne rozwiązanie tego problemu! Przepisy pod pewnymi warunkami dopuszczają odbywanie zgromadzeń wspólników za pomocą w formie wideo a nawet telekonferencji. Zgodnie z 2341 ksh wprowadzono możliwość wzięcia udziału przez wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem jest stworzenie odpowiedniego regulaminu, który będzie określał sposób odbywania takich zgromadzeń, jego uchwalenie w drodze pisemnej uchwały oraz zebranie od Spólników oświadczeń zawierających zgodę na informowanie o zgromadzeniach w drodze e-mail.

Jeśli zatem w Twojej spółce jest problem z odbyciem zgromadzenie wspólników napisz do nas, a z chęcią Ci pomożemy napisać konieczny regulamin i inne dokumenty. Pisząc bezpośrednio do adw. Krzysztofa Lamparskiego na adres k.lamparski@cno-legal.pl lub dzwonić pod numer 535 954 779 uzyskasz konieczną pomoc od ręki!

Korzystając z naszej pomocy masz pewność, że uwzględnione zostaną wszystkie Twoje potrzeby, regulamin pozwoli na skuteczne obradowanie zgromadzenia wspólników, a podjęte na posiedzeniu uchwały będą ważne i skuteczne! 

Pomoże też dobrać odpowiednie narzędzia techniczne do odbycia zgromadzenia w formie wideokonferencji.