Aplikanci i prawnicy

Studentka Prawa na wydziale Prawa i Administracji uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu. Przygotowuje pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

Paula Kowalska

prawnik, specjalista ds. upadłości

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół upadłości konsumenckiej oraz postępowania karnego, także na szczeblu międzynarodowym.

Anna Czerwińska

prawnik, specjalista ds. upadłości

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem obronił pracę magisterską dotyczącą połączeń odwrotnych spółek kapitałowych.
Studentka Prawa na wydziale Prawa i Administracji uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie jej zainteresowań znajduje się Prawo Bankowe oraz Prawo Karne.

Karolina Kowalczyk

prawnik, kierownik sekretariatu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem obronił pracę magisterską dotyczącą ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników.
Specjalistka w zakresie upadłości konsumenckiej oraz obsługi prawnej firm.

Karina Kubik

aplikant adwokacki, kierownik działu upadłości