RODO w praktyce

Czy wynajmując mieszkanie podlegasz pod RODO?

Czy w związku z zawarciem umowy najmu wynajmujący ma jakieś obowiązki wynikające z RODO? Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co miało miejsce w maju 2018 roku jest ciągle głośno o przet...

Numery rejestracyjne pojazdów – czy są to dane osobowe?

Art. 4 RODO wskazuje iż: dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, któr...

Adresy IP – czy są to dane osobowe?

Adres IP to numer przyporządkowany konkretnemu urządzeniu korzystającemu z sieci komputerowych. Na podstawie numeru IP można zidentyfikować konkretny komputer lub inne urządzenie końcowe. Art. 4 RODO wskazuje iż: dane...

Kontrola trzeźwości w firmie a RODO

W „Rzeczpospolitej” w dniu 9 maja 2019 roku pojawił się artykuł o tym, że wyrywkowe kontrole trzeźwości są niezgodne z prawem z uwagi na RODO, a dokładniej nowelizację kodeksu pracy, która weszła w życie 4 maja 2019 roku...

Kontrole RODO 2019

Prezes UODO opublikował na swojej stronie internetowej plan kontroli obszarowych na rok 2019. Podmioty działające w obszarach, które zostały wyszczególnione w wykazie powinny być w szczególności gotowe do wykazania posia...

Akcja informacyjna na Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony o...

Legalizacja przekazania danych osobowych do państw trzecich

Zasady powierzenia przetwarzania danych do państw trzecich reguluje rozdział V rozporządzenia ODO. W tym zakresie przekazywanie danych osobowych jest ograniczone przez przepisy rozporządzenia ODO. Przyjęto bowiem (słuszn...

Materiały do pobrania – Infografika

Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawy materiał. Jest to atrakcyjna graficznie infografikę obejmującą podstawowe zasady postępowania z dokumentami, które powinny sprawdzić się u każdego. W przypadku podmiotów, które obsł...

Opublikowano poradnik dot. RODO dla szkół

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Prezesa UODO opublikowano poradnik związany z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w szkołach i placówkach oświaty. Poradnik ten został opracowany przez Ministerstwo Cyfryz...

Autor bloga

adw. Krzysztof Lamparski