PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W SP. Z O.O.

WPROWADZENIE

W Polsce większość osób rozpoczyna swoją przygodę z biznesem od założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Stosunkowo łatwy model funkcjonowania w początkowej fazie rozwoju firmy z czasem staje się niewystarczający oraz zbyt ryzykowny.

Warto Pamiętać, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadacie Państwo całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Istnienie i rozwój firmy opartej na jednej osobie wiąże się też z ograniczonymi zasobami majątkowymi i rzeczowymi a w przypadku śmierci  właściciela firma praktycznie przestaje istnieć

Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla Państwa jest przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z.o.o.

Wybrane korzyści przekształcenia jednoosobowej działalności w sp. z o.o.

ZALETY

 • Niski minimalny kapitał zakładowy- Minimalny kapitał wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi zaledwie 5.000 zł.
 • Wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym- Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych wkładów.
 • Możliwość bycia wspólnikiem i powierzenia zarządu osobie trzeciej
 • Możliwość założenie jednoosobowej spółki z o.o.
 • Możliwość stworzenia umowy “szytej na miarę” dla Twojego przedsiębiorstwa, zabezpieczenia interesów wspólników na przyszłość.
 • Dziedziczność udziałów- spółka dalej będzie funkcjonować nawet w przypadku śmierci.
 • Dziedziczność udziałów- spółka dalej będzie funkcjonować nawet w przypadku śmierci.
 • Brak zmiany sytuacji prawnej pracowników
 • Ale co najważniejsze- spółka przekształcenie jest kontynuacją Państwa działalności- wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, a więc nie musicie Państwo zmieniać umów, mają Państwo historię gospodarczą która jest niezwykle ważna w biznesie. Spółka posiadać będzie również wszystkie koncesje, pozwolenia, ulgi które posiadał jednoosobowy przedsiębiorca.

Krok po kroku

ETAPY PRZEKSZTAŁCENIA

 • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta
 • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy
 • powołania członków organów spółki przekształconej
 • zawarcie umowy spółki
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Ile to trwa w praktyce

CZAS

 • etap pierwszy polegający na sporządzeniu planu przekształcenia w formie aktu notarialnego zależy od tego, ile czasu zajmie określenie przez biegłego wartości bilansowej majątku. Informacje te są podstawą planu przekształcenia. Samo przygotowanie planu po uzyskaniu informacji trwa około 10 dni.
 • etap drugi- wyznaczenie biegłego rewidenta- czas na wyznaczenie postanowienia o wyznaczeniu biegłego od około 2 do 6 tygodni,
 • etap trzeci- oświadczenie o przekształceniu oraz etap czwarty czynności zgłoszenia spółki do rejestru- łącznie około 3 do 5 tygodni
 • etap czwarty- ogłoszenie o przekształceniu w MSIG- ogłoszenie o przekształceniu jest dokonywane na wniosek zarządu
 • Łącznie od 3 do 6 miesięcy- jest to czas orientacyjny a jego wielkość może ulec zmianie w zależności od biegłego, sądu, współdziałania klienta. zazwyczaj czas ten nie przekracza 7 miesięcy
 • Łącznie od 3 do 6 miesięcy - jest to czas orientacyjny a jego wielkość może ulec zmianie w zależności od biegłego, sądu, współdziałania klienta. zazwyczaj czas ten nie przekracza 7 miesięcy

KOSZTY

 • Proces przekształcenia wiąże się z następującymi kosztami: koszty taksy notarialnej w związku ze sporządzenie planu przekształcenia oraz oświadczeniem o przekształceniu
 • opłata sądowa oraz opłata za ogłoszenia- 1000 złotych
 • koszty kancelaryjne

PODSUMOWANIE

Procedura przekształcenia jak już Pewnie Państwo zauważyli jest procedurą dość skomplikowaną i wymagającą szczególnej wiedzy prawnej. Dlatego ważnym jest aby powierzyć tą pracę osobą, które posiadają doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Nasi adwokaci, obsługujący na co dzień dziesiątki podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą sprawnie przeprowadzą Cię przez trudną procedurę przekształcenia.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan czynności podejmowanych przez kancelarię wraz z wyliczeniem czasowym oraz wynagrodzeniem.

I. Spotkanie z klientem + analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorcy

 • spotkanie z klientem ok. 1- 2 h
 • analiza sytuacji ekonomicznej, często również dokumentacji, kontraktów- ok. 3 h
 • wybór najkorzystniejszego rozwiązania, struktury spółki- 2 h

II. Przygotowanie planu przekształcenia

proces rozpoczynamy od współpracy z księgową w zakresie:

 • sporządzenia bilansu (wyceny składników majątku przedsiębiorcy) na określony dzień- około 1 h
  sprawozdania finansowego na określony dzień- około 1 h

Ten etap to łącznie około 2- 3 h

 • projekt aktu założycielskiego- umowa spółki “szyta na miarę klienta”- około 6- 8 h,
 • projekt oświadczenia o przekształceniu- około 3- 4 h
 • kontakt z notariuszem i ustalenia planu przekształcenia + spotkanie- 1 h

III. Wizyta u notariusza + osobiste konsultacje- około 2 h

IV. Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta

 • przygotowanie wniosku do sądu celem poddania przez biegłego rewidenta planu przekształcenia + kontakt z rewidentem- około 3 h

V. Ponowna wizyta u notariusza celem nadania formy aktu notarialnego oświadczeniu o przekształceniu oraz sporządzenie aktu założycielskiego

 • przygotowanie dokumentacji, oświadczeń- 2 h
 • wizyta u notariusza około 1, 5 h

VI. Rejestracja spółki z.o.o.

 • przygotowanie wniosku do Sądu Rejestrowego
 • przygotowanie dokumentacji i jej kompletowanie
 • często również wizyta u przewodniczącej wydziału celem przyspieszenia procesu rejestracji

łącznie około 5- 7 h

V. Czynności końcowe + ew. przed urzędem skarbowym- około 0,5 h do 1 h.

Łączny czas wykonywania czynności to zazwyczaj około 35 h- 40 h roboczych dla kancelarii.

Za przeprowadzenie procesu przekształcenia oraz szczegółowe doradztwo prawno-podatkowe, które zapewni Ci najniższe koszty w prowadzeniu spółki w przyszłości, kancelaria ustala wynagrodzenie indywidualne dla każdego klient od 5 000 złotych netto.

Nasi prawnicy specjalizujący się w obsłudze prawnej spółek, z chęcią poprowadzą również wszystkie sprawy prawo- podatkowe Twojej spółki po jej przekształceniu.

Adwokat
Daniel Ostaszewski

Kontakt:
d.ostaszewski@cno-legal.pl
tel. 511 030 795