Szymon Detko

brand manager

Informacje

Student kierunku prawno-ekonomicznego oraz prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sprawuje nadzór nad spójnym wizerunkiem kancelarii we wszystkich kanałach.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem hiszpańskim w stopniu podstawowym.

W wolnym czasie prowadzi działania zwiększające partycypację obywatelską młodych ludzi w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych oraz pracuje jako analityk sportowy.

Edukacja

  • kierunek prawno-ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prawo europejskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu