Informacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem obronił pracę magisterską dotyczącą połączeń odwrotnych spółek kapitałowych (ang. downstream merger).

Swoje doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już na początku studiów jako młodszy prawnik w kancelariach radcowskich i adwokackich, wspierając prawników w sporządzaniu opinii prawnych oraz pism procesowych.

W obszarze jego zainteresowań leży szeroko pojęte prawo cywilne oraz gospodarcze. Uczestniczy w licznych postępowaniach spornych z dziedziny prawa cywilnego oraz wspomaga obsługę podmiotów gospodarczych, również w postępowaniach rejestrowych. W życiu prywatnym interesuje się podróżami, polityką oraz piłką nożną.

Posługuje się językiem angielskim.

Edukacja

  • prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

Osiągnięcia

  • dwukrotne stypendium Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla najlepszych studentów

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy

Specjalizacje

prawo cywilne, prawo handlowe