Joanna Alicja Brodnicka

Aplikant radcowski

Informacje

Mec. Joanna Brodnicka specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Interesuje się prawem cywilnym i gospodarczym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w znanych poznańskich kancelariach prawnych. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim (w tym terminologią prawniczą).

Edukacja

  • Aplikacja radcowska (II rok), Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo i administracja
  • Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Humboltd Universitat zu Berlin), kierunek prawo, stypendium Copernicus e.V.
  • Szkoła Prawa Brytyjskiego (British Law Center)

Osiągnięcia

  • stypendium DAAD - Hoochschulsommerkursstipendium für ausländische Studenten (Universität Münster)
  • stypendium Copernicus e.V (Humboldt-Universität zu Berlin)
  • stypendium Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla najlepszych studentów

Ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Specjalizacje

Prawo cywilne, prawo gospodarcze