Informacje

Adwokat, posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze największych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą (w tym spółek giełdowych). Specjalista w dziedzinie prawa handlowego i cywilnego. Swoje doświadczenie zdobywał w najlepszych kancelariach prawnych w kraju. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Università degli Studi di Catania we Włoszech.

Edukacja

  • Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
  • prawo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Università degli Studi di Catania

Osiągnięcia i wyróżnienia

  • stypendysta Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce
  • absolwent roku
  • uczestnik licznych konferencji naukowych
  • prawnik uczestniczący w kilkudziesięciu sporach korporacyjnych największych spółek giełdowych w Polsce

Oprócz pracy zawodowej zajmuje się działalnością dydaktyczną prowadząc wykłady, szkolenia oraz publikując artykuły w prasie prawniczej. Uczestnik licznych konferencji polskich oraz międzynarodowych. Biegle posługuje się językiem angielskim. Autor poczytnego bloga Spółki w praktyce

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2) – Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Specjalizacje

W swej pracy zawodowej mec. Daniel Ostaszewski skupia się na obsłudze prawnej spółek prawa handlowego głównie z branży budowlanej,medycznej, usługowej, informatycznej. Jego specjalnością są spory korporacyjne, w tym uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał oraz procesy sądowe.

Poza pracą zawodową występuje na deskach teatrów oraz maluje i gra na gitarze. Od dziecka kocha sport.