Marcin Nowojski

adwokat, doradca restrukturyzacyjny, partner

Informacje

Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak również Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Specjalista z dużą praktyką w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W październiku 2019 roku z sukcesem zdał egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. W swojej codziennej pracy z powodzeniem sprawuje rolę syndyka, nadzorcy sądowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Członek samorządu zawodowego licencjonowanych syndyków/doradców restrukturyzacyjnych Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Edukacja

  • Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
  • prawo, Europejska Wyższa Szkoła Prawa I Administracji
  • ekonomia, specjalizacja Bankowość i finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zainteresowania

  • żeglarstwo
  • jazda konna
  • podróże

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem. – We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa

Specjalizacje

Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne.