Marcin Nowojski

Adwokat, Partner

Informacje

Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak również Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Specjalista z dużą praktyką w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W październiku 2019 roku z sukcesem zdał egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego.

Edukacja

  • Aplikacja adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
  • prawo, Europejska Wyższa Szkoła Prawa I Administracji
  • ekonomia, specjalizacja Bankowość i finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zainteresowania

  • żeglarstwo
  • jazda konta
  • podróże

Biegle posługuje się językiem angielskim. Autor bloga Upadłość konsumencka w praktyce

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem. – We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa

Specjalizacje

Upadłość konsumencka, prawo własności intelektualnej.