Anna Czerwińska

prawnik, specjalista ds. upadłości

Informacje

Seminarzystka Zakładu Postępowania Karnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym przygotowuje pracę magisterską na temat wzajemnego uznawania orzeczeń dotyczących kar probacyjnych oraz kar pozbawienia wolności. Aktywnie działa w Kole Nauk Penalnych “Iure et Facto”.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać na trzecim roku studiów, pracując jako asystentka w kancelarii adwokackiej oraz asystentka syndyka.

Do jej prywatnych zainteresowań należą kinematografia, astronomia oraz wyścigi Formuły 1.

Edukacja

  • prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalizacje

  • upadłość konsumencka
  • postępowanie karne (także międzynarodowe)