• Doradztwo prawne w zakresie kontraktowania z partnerami chińskimi, negocjowanie i opracowywanie wzorców umów sprzedaży, dostawy, licencyjnych, franszyzowych, przewozu, składu, o współpracy gospodarczej i innych;
  • Rejestracja znaków towarowych w Chinach

  •  Opinie prawne dotyczące prawa chińskiego;
  • Pomoc prawna i reprezentacja procesowa na obszarze Chin Kontynentalnych;
  • Reprezentacja stron w sporach na tle wykonania umów, mediacja, arbitraż, postępowania sądowe, dochodzenie zapłaty należności, spory z ubezpieczycielami, agentami handlowymi;
  • Ochrona własności intelektualnej w Chinach, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji;
  • Sprawdzanie danych i wiarygodności partnerów chińskich.