Kolejna wygrana kancelarii w sprawie frankowej z PKO BP- unieważnienie kredytu denominowanego do CHF

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o kolejnym już w tym tygodniu unieważnieniu umowy frankowej. 

Tym razem padł  Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Wyrokiem z dnia 11 maja 2022 roku, SO w Poznaniu, w sprawie o sygn. I C 95/21

ustalił, że umowa kredytu oznaczonego numerem xxxxxx sporządzona 18 listopada 2004 roku pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jest nieważna. 

Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 142.107,89 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sto siedem złotych 89/100) oraz 48.609,00 CHF (czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięć franków szwajcarskich) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty. 

Jest to kolejne z rzędu unieważnienie umowy frankowej naszej kancelarii na zasadzie dwóch kondykcji.

Nieważność umowy BPH S.A.

W ustnych motywach orzeczenia Sąd podkreślił, iż zgadza się z całą argumentacją wskazaną przez naszą kancelarię. Umowa zawiera wiele klazul abuzywnych, nieprawidłowy był mechanizm indeksacji. Po wyeliminowaniu zapisów dochodzi do konieczności unieważnienia umowy.

Rozliczenie nastąpi w oparciu o tzw. teorię dwóch kondykcji. 

Sprawę prowadzi kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski, w tym w szczególności adw. Daniel Ostaszewski. Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na apelację. 

Przeczytaj także: