W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć tematy wpływu ogłoszenia upadłości wspólnika na dalsze trwanie spółki jawnej oraz wzajemnych relacji pomiędzy ogłoszeniem upadłości spółki a ogłoszeniem upadłości jednego ze wspólników.

Zacznijmy od początku. Zgodnie z art. 58 ksh rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki;  jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika: prawomocne orzeczenie sądu.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło zatem, iż upadłość wspólnika oznacza automatyczny koniec spółki. Tak jednak nie jest. Ustawodawca wprost w art. 64 ksh wskazuje, iż pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

Warto zatem zadbać już w momencie zawierania umowy spółki, aby w jej treści znalazł się zapis zabezpieczający dalsze istnienie spółki.

No dobrze ale zapytasz jak jest w sytuacji odwrotnej, gdy to spółka ogłosi upadłość. Czy oznacza to, że wspólnicy również ją ogłosili?

Otóż nie. Ogłoszenie upadłości spółki nie jest równoznaczne z ogłoszeniem upadłości jej wspólników. Sąd Najwyższy w uchwale z 5 sierpnia 2004 roku  (III CZP 41/04, MoP 2005, Nr 19) orzekł, że: „W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie uzasadnia uwzględnienia wniosku wspólnika o ogłoszenie jego upadłości, jeżeli wierzyciele spółki nie domagali się zaspokojenia od niego swoich wierzytelności”.

Jakie ma to znaczenie dla Ciebie jako dla wspólniku?

Otóż jak już wiesz, ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie powoduje upadłości wspólników tej spółki. Wspólnicy spółki nadal zatem odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, nie mogą przy tym powołać się wobec wierzycieli spółki na korzystne dla spółki skutki upadłości. 

Pamiętaj zatem, że jeżeli decydujecie się na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, warto również zastanowić się na wnioskiem o ogłoszeniem upadłości Ciebie jako wspólnika, o ile wierzyciel wniósł o zaspokojenie swoich roszczeń z Twojego majątku osobistego.

Pamiętaj o jeszcze jednym: Występując ze spółki jawnej tracisz równocześnie zdolność upadłościową. Dlatego, jeżeli zależy Ci na zgłoszeniu wniosku zrób to jeszcze w momencie kiedy jesteś wspólnikiem spółki. Potem może być za późno…

Po więcej informacji o upadłości, zwłaszcza upadłości konsumenckiej zapraszam na bloga wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, Marcina Nowojskiego, który przeprowadził nie jedną udaną upadłości i który pomógł rozpocząć nowe życie nie jednemu Polakowi.

Kliknij tutaj aby przejść do bloga prawnika i ekonomisty Marcina Nowojskiego, pt.: Upadłość Konsumencka w Praktyce.ścią