Polecamy nowe artykuły dotyczące spraw frankowych autorstwa mec. Daniela Ostaszewskiego

Zachęcamy do lektury nowych artykułów które ukazały się na blogu mec. Daniela Ostaszewskiego o tematyce kredytów frankowych:

Rozpoczynamy nowy cykl “Spotkań przy kawie” dla frankowiczów!

Rozpoczynamy w Poznaniu nowy cykl “Spotkań przy kawie” ze specjalistami w zakresie kredytów frankowych! Nasi eksperci – mec. Marcin Nowojski i mec. Daniel Ostaszewski – będą bez żadnych zobowiązań wyjaśniać naszym gościom, co musi zawierać umowa, aby na jej podstawie wszcząć postępowanie.

Spotkania odbywać się będą co środę w biurze naszej kancelarii przy ul. Święty Marcin 25/7. Potrwają do końca września, a pierwsze z nich będzie miało miejsce już za tydzień – 26 sierpnia!

Wziąłeś/-aś kredyt we frankach w Getin Banku, Banku Millenium lub mBanku? Czytasz o wygranych sprawach klientów tych banków, ale sam wciąż wahasz się podjąć kroki prawne? Taki sam dylemat ma kilkaset tysięcy osób w Polsce. I słusznie. Nie każdą umowę można unieważnić bądź odfrankowić.

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, czy masz szansę wygrać z bankiem w procesie sądowym. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości w miłej atmosferze przy kawie. Ponadto, każdy z naszych gości otrzyma darmowy egzemplarz specjalnego poradnika.

Jak to jest z przedawnieniem w sprawie frankowej?

Co oznacza przedawnienie?
Przedawnienie jest terminem po upływie którego osoba, której przysługuje roszczenie traci prawo do jego
skutecznego dochodzenia przez Sądem. Roszczenie strony uprawnionej wprawdzie nie wygasa, ale jego
dochodzenie jest właściwie niemożliwe. Niemniej w przypadku dobrowolnego zaspokojenia
przedawnianego roszczenia będzie ono ważne i skuteczne, ponieważ zobowiązanie, z którego wywodzi się
to roszczenie, istnieje nadal jako tak zwane zobowiązanie naturalne.

Jakie są terminy przedawnienia?
W sprawach frankowych znaczenie będą miały następujące terminy określone przepisami kodeksu cywilnego, które regulują zwrot świadczeń nienależnych (w przypadku unieważnienia umowy):

– 3-letni termin dla roszczeń Banku w stosunku do Kredytobiorcy
– 6-letni termin dla roszczeń Kredytobiorcy w stosunku do Banku

Niemniej należy pamiętać o nowelizacji, która weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 roku, która określiła nowe terminy przedawnienia (co do zasady je skróciła). Wcześniej termin przedawnienia roszczeń Kredytobiorcy względem Banku wynosił lat 10. Przepisy przejściowe do nowelizacji określają, że kredytobiorcy jako konsumenci są w lepszej pozycji, bo mogą korzystać ze „starego” terminu przedawnienia, który wynosił 10 lat.
Powyższe – z zastrzeżeniem, które opisujemy poniżej – oznacza, że jeśli bank wypłacił kredytobiorcy pieniądze przed trzema laty, a tak jest w 100% przypadków spraw frankowych, to jego roszczenia są przedawnione. Kredytobiorca może natomiast żądać od banku zwrotu wszelkich wpłat, które dokonał w terminie ostatnich 10 lat. Sytuacja wymarzona dla kredytobiorców!

Jakie jest zastrzeżenie?
Niemniej powszechnie uznaje się, że takie rozwiązanie nie będzie stosowane w praktyce. Prowadziłoby ono bowiem do ogromnych strat banków i niesprawiedliwości stron. Tym samym najprawdopodobniej sądy będą sięgać po możliwość nieuwzględnienia przedawnienia, co umożliwiają zasady współżycia społecznego. Nie zmienia to jednak tego, że należy korzystać z przedawnienia i posługiwać się nim wsprawach frankowych – podejście do tematu może być bowiem różne w zależności od składu sędziowskiego czy indywidualnych okoliczności.