Polecamy nowe artykuły dotyczące spraw frankowych autorstwa mec. Daniela Ostaszewskiego

Zachęcamy do lektury nowych artykułów które ukazały się na blogu mec. Daniela Ostaszewskiego o tematyce kredytów frankowych: Sąd Najwyższy rozwieje wątpliwości dotyczące kredytów walutowych Ugody w sprawach frankowych – jakie pociągną za sobą skutki dla frankowiczów? Przełom dla frankowiczów Teoria salda czy dwóch kondykcji? Odpowiedź już w lutym Ogromna praca Rzecznika Finansowego! Powstała mapa klauzul […]

Jak to jest z przedawnieniem w sprawie frankowej?

Co oznacza przedawnienie? Przedawnienie jest terminem po upływie którego osoba, której przysługuje roszczenie traci prawo do jego skutecznego dochodzenia przez Sądem. Roszczenie strony uprawnionej wprawdzie nie wygasa, ale jego dochodzenie jest właściwie niemożliwe. Niemniej w przypadku dobrowolnego zaspokojenia przedawnianego roszczenia będzie ono ważne i skuteczne, ponieważ zobowiązanie, z którego wywodzi się to roszczenie, istnieje nadal jako […]